108.11.2017 року методистом коледжу, викладачем-методистом, спеціалістом вищої категорії Святохо Галиною Іванівною було проведено відкрите заняття з дисципліни «Соціологія» на тему «Соціальний статус та соціальні ролі особистості» в 41 ПО(і) групі.

Заняття, побудоване у формі тренінгової інтерактивної взаємодії, супроводжувалося мультимедійними презентаціями, відеогрою «Казковий вернісаж», рольовою грою «Знайди і відгадай соціальну роль». Крім того, упродовж заняття студентами здійснювалася пошуково-дослідницька робота в Інтернеті з питання створення соціального портрета та виконання соціальної ролі видатними людьми в Україні.

Значна увага приділялась формуванню професійної та соціальної компетентності студентів, була розроблена модель випускника коледжу та його соціальна роль в суспільстві. Студенти показали високий рівень підготовки до заняття, практичні навички роботи з першоджерелами, ділились практичним досвідом проведення гри з дітьми молодшого віку, оперували отриманими знаннями, аналізували, порівнювали, узагальнювали і використовували набуті знання і вміння для вирішення повсякденних життєвих ситуацій.

Одним з найважливіших факторів мотивації навчання студентів на заняттях є їхня впевненість у потрібності, корисності отриманих ними знань і вмінь у повсякденному житті, передусім майбутньому професійному та особистому.

2 7 6