DSC2062

Вже давно доведено, що студенти по-різному засвоюють нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного студента. З використанням комп'ютерних мереж і он-лайнових засобів навчання викладачі ВНЗ отримали можливість подавати нову інформацію, перевіряти засвоєнні знання і вміння таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного.

Викладач ВНЗ у вирішенні цього непростого завдання поєднує традиційні методи навчання та сучасні інформаційні технології. Адже використання новітніх інструментів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі дозволяє зробити навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним.

9 січня 2018 року за планом методичної декади у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» для педагогів, зацікавлених мережевою підтримкою освітнього процесу, було проведено семінар-практикум «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи». Мета заходу – розвиток медіакомпетентності викладачів коледжу. Керівник семінару-практикуму Тимченко Олена Вікторівна, завідувач навчально-методичного кабінету, ознайомила педагогів з можливостями Google Classroom для організації он-лайн навчання, створення цікавих завдань для роботи в аудиторіях, оцінювання роботи студентів.

Присутні мали  можливість виконати завдання, які забезпечують двобічний зв’язок між студентом і викладачем, спілкування в режимі реального часу.