20180411 083459Упродовж 14-16 березня 2018 року три викладачі КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» − Панченко Т. Л., Счастлива О. Д., Тимченко О. В., були активними учасниками українсько-швейцарського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU), який спрямований на підтримку сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через систему навчання викладачів педагогічних ВНЗ.

Виконуючи домашнє завдання семінару-тренінгу, педагоги коледжу провели навчальні заняття для студентів спеціальності «Початкова освіта», враховуючи засади, прийоми, методи і технології навчання ОДГ/ОПЛ.

11 квітня 2018 року викладач англійської мови Счастлива О. Д. залучила студентів 32 ПО(а) групи до спілкування з питань розуміння загальних принципів демократії та прав людини. Упродовж заняття педагог уміло застосувала інтерактивні вправи «Flowers», «All are different, all are equal», «Travelling» та створила умови для активної співпраці студентів, сприяла формуванню умінь пізнавати та сприймати один одного в групі, ознайомила із стереотипами та упередженнями щодо інших людей. У ході практичної діяльності студенти дізналися багато нового про своїх одногрупників.

12 квітня 2018 року викладач психолого-педагогічних дисциплін Панченко Т. Л., кандидат психологічних наук, провела заняття для студентів 43 ПО(а) групи, в ході якого учасники освітнього процесу включилися в обговорення проблеми реалізації права на освіту дітей з обмеженими фізичними можливостями. Викладач наголосила, що основою розвитку громадянської компетентності як важливої складової професійної є усвідомлення майбутніми учителями початкової школи не лише власних прав та механізмів їх захисту, але й навчання цьому учнів.

Заняття сприяло засвоєнню основних понять теми, а саме іклюзивна, інтегрована, спеціальна, загальна освіта та індивідуальне навчання, розумінню понять «рівність прав», «довіра», «свобода», «залежність», «відповідальність» тощо, формуванню умінь спілкування з дітьми з особливими освітніми потребами завдяки використанню різних інтерактивних прийомів і методів організації групової роботи.

13 квітня 2018 року викладач природничих дисциплін Тимченко О. В. провела заняття з хімії «Продукти харчування. Харчові добавки» для студентів 11 ПО(і) групи.У ході заняття студенти засвоїли теоретичні знання про склад харчових продуктів, правильну споживчу поведінку, навчалися визначати власну позицію щодо вибору якісних продуктів харчування, поводитися як відповідальні громадяни через щоденний життєвий досвід. Реалізації мети заняття сприяли такі інтерактивні методи і прийоми: об’єднання в групи «Знайди пару», встановлення демократично погоджених правил роботи у них, конструктивна взаємодія між учасниками освітнього процесу, завдяки якій студенти на власному досвіді навчаються приймати рішення та брати відповідальність за них.

У ході занять, проведених викладачами коледжу, студенти ознайомилися з міжнародним освітнім ресурсом – сайтом «Живемо в демократії», на якому майбутні фахівці зможуть знайти матеріали для навчання учнів правам та свободам за європейським зразком під час педагогічної практики та подальшої професійної діяльності.

Заняття викладачів, проведені у рамках українсько-швейцарського проекту DOCCU, спрямовані на підготовку майбутніх фахівців освіти до активної участі у житті не лише навчального закладу, але і суспільства на засадах цінностей демократичного суспільства.

20180411 090948 IMG 20180413 112915 20180411 084948
IMG 20180413 105000 IMG 0f6e65022d124cf8159b0461c4eed3a0 V IMG 20180413 103543