Позакласне спілкування англійською мовою - це динамічний творчий процес постановки та вирішення методичних завдань виховоного та освітнього характеру в різноманітних формах позаурочної діяльності з учнями, зміст якої виходить за межі обов’язкової навчальної програми.

Отож і в цьому році студенти 32 ПО(а) та 33 ПО(а,і) груп КВНЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж” з 4 червня по 21 червня мали нагоду вдосконалити свої професійні вміння в процесі волонтерської роботи в літніх англомовних таборах Білоцерківського НВО “Перша Білоцерківська гімназія - школа І ступеня”, загальноосвітньої школи №9 з поглибленим вивченням англійської мови, Білоцерківського колегіуму, загальноосвітньої школи №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов.

Всі студенти успішно пройшли практику, набули вмінь організаторської роботи з учнями молодших та середніх класів, удосконалювали усне англійське мовлення, практикували інтерактивні ігри, руханки, квести; створювали англомовні презентації, обговорювали переглянуті англомовні відеофрагменти, інсценізували автентичні дитячі казки.

Разом із цим студенти-практиканти виховували і підтримували у школярів мотивацію до оволодіння англійською мовою, розширювали знання учнів про соціально-економічні особливості та культуру країни, мова якої вивчається, розвивали творчі здібності школярів, сприяли розвитку їх самостійності та ініціативності, здійснювали емоційний вплив на учнів та формували лінгвокраїнознавчу компетенцію школярів.

Практичну допомогу у підготовці та проходженні практики в літніх англомовних таборах надавали керівники практики - викладачі циклової комісії іноземних мов коледжу Лук’яненко В.П., Счастлива О.Д., Жало О.А., Кошинська І.М.

Директори літніх англомовних таборів високо оцінили роботу студентів та оголосили подяку за волонтерську роботу та активну співпрацю.

 DSC2062  DSC2062  DSC2062  DSC2062
 DSC2062  DSC2062  DSC2062  DSC2062