01Викладачі та студенти КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» протягом двох років беруть участь у міжнародному проекті “Викладання англійської мови як іноземної“ Корпусу Миру США в Україні.

Залучення волонтера у освітній процес мало на меті:

- підвищити фаховий рівень, професійну майстерність викладачів циклової комісії викладачів іноземних мов коледжу;

- вмотивувати студентів до вивчення англійської мови, розвивати комунікативні вміння, формувати лідерські якості студентів;

- залучити до вивчення англійської мови викладацький склад коледжу, представників місцевої громади.

Волонтер Корпусу Миру США в Україні Маріел Вазкез спільно з викладачами циклової комісії викладачів іноземних мов коледжу викладала дисципліни «Англійська мова», «Практичний курс англійської мови» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» та готувала тематичні методичні розробки, мультимедійний супровід до них, інтерактивні вправи, завдання для проектної роботи студентів, впроваджувала комп’ютерні технології у процес навчання (перевірка письмових робіт студентів), сприяла реалізації особистісно зорієнтованих комунікативних методів навчання.

Студенти, яких навчала волонтер, продемонстрували поліпшення знань, навичок та вмінь володіння англійською мовою, значно покращився розвиток комунікативних вмінь, стратегій спілкування, у молоді спостерігалося підвищення самооцінки та впевненості в собі.

Маріел Вазкез викладала англійську мову для членів спільноти міста Білої Церкви.

У межах діяльності англомовних клубів коледжу волонтер Корпусу Миру США в Україні Маріел Вазкез співпрацювала з викладачами іноземних мов, залучала студентів до позанавчальної діяльності, спрямованої на вдосконалення володіння англійською мовою, розвитку лідерських якостей студентів.

Адміністрація, викладачі та студенти коледжу щиро вдячні Маріел Вазкез за тісну співпрацю, team teaching classes, оптимізм та позитивну англомовну атмосферу.