5.08.026 квітня 2015 року відбулося засідання педагогічної ради викладачів коледжу «Професійна соціалізація студентів - компетентнісний вимір», яке було проведено у формі аукціону педагогічних ідей. Засідання, що проходило у невимушеній обстановці, дало можливість багатьом викладачам поділитися своїми напрацюваннями щодо формування компетентного, конкурентоспроможного фахівця.

Викладачі професійно-орієнтованих та суспільних дисциплін Нужда В.П., Кошинська І.М., Молокова Н.О., Донченко Ю.В., Яценко О.В., Бодрик Н.В., Лук’яненко В.П., Овчарова Н.А. пропонували свої ідеї щодо формування інформаційного, комунікативного, продуктивного, морального, психологічного, предметного, соціального компонентів професійної компетентності майбутніх педагогів.

Завідувач навчально-виробничої практики Мушинська Л.С. зазначила, що результати переддипломної педагогічної практики переконливо доводять готовність студентів до педагогічної діяльності. Клопіткою, творчою працею педагогічного колективу у випускників сформована педагогічна самосвідомість, педагогічні вміння щодо організації та здійснення навчального і виховного впливу на особистість учня, прагнення спілкуватися з дітьми, передаючи їм свій досвід, знання, відповідно до змісту і способів досягнення соціально значущих цілей.

5.08.02 5.08.02 5.08.02 5.08.02
  5.08.02 5.08.02