11 червня 2015 року відбулося засідання педагогічної ради коледжу на тему «Методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах колледжу».

Форма проведення - педрада-семінар.

Порядок денний педагогічної ради реалізувався за таким планом:

1. Про виконання рішень педагогічної ради від 27.01.2015 р.

Косяк О. В., заступник директора коледжу з виховної роботи

Ухвалили:

1) Прийняти інформацію до відома.

2) Перенести проведення тренінгу з менеджменту в органах студентського самоврядування та презентації нових можливостей для студентів, які відкриває діючий Закон України «Про вищу освіту» на жовтень 2015 року (відповідальна Косяк О.В., заступник директора з виховної роботи)

3) Зняти з контролю рішення, ухвалені педагогічною радою 26.01. 2015.

2. Методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах колледжу.

2.1. Вступне слово

Литвин О.П., завідувач навчально- методичного кабінету

2.2. Нормативно-методологічні аспекти формування змісту освіти в програмах педагогічної освіти.

Міщенко Т.О., викладач основ педагогічної майстерності коледжу

2.3. Результати опитування випускників різних спеціальностей

Ратушинська А.С., методист навчально-методичного кабінету

2.4. Інноваційні програми

Ружицький В.А., в.о. директора коледжу, Коваль О. В., системний адміністратор коледжу

Рішення педагогічної ради

від 11 червня 2015 року

1. Опрацювати викладачам теоретичні основи нової парадигми вищої освіти «Студентоцентроване навчання» для підвищення науково-професійного рівня

Термін: до 20.08.2015 року

Відповідальні: Литвин О. П., Леонова О. А.,Ратушинська А. С.

2. Провести відповідну корекційну роботу у циклових комісіях з метою приведення змісту навчальних програм дисциплін різних спеціальностей у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» і нової парадигми студентоцентрованого навчання

Термін: до 27.08.2015 року

Відповідальні: голови циклових комісій

3. Створити 4 робочі групи, призначити керівників і консультантів для формування змісту нових освітніх програм підготовки молодшого бакалавра різних педагогічних спеціальностей.

Термін: до 20.09.2015 року

Відповідальна: Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи.

4. Розробити стратегічний план дій педагогічного колективу щодо підготовки основних матеріалів для ліцензування освітньої програми підготовки молодшого бакалавра спеціальності «Дошкільна освіта» та для акредитації освітніх програм підготовки молодшого бакалавра спеціальностей «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво», «Соціальна педагогіка».

Термін: до 01.10.2015 року

Відповідальний: Ружицький В. А., в. о. директора коледжу

5. Підготувати кадрове забезпечення, розробити положення та організувати упровадження системи дистанційного навчання «Moodle» у навчальний процес коледжу.

Термін: з 22.06.2015 р.

Відповідальні: Ружицький В. А., Яценко О. В., голови циклових комісій.