DSC700411 квітня 2016 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно- педагогічний коледж» відбулося засідання педагогічної ради на тему «Діалогова взаємодія як новий методологічний підхід до побудови виховного процесу в академічній групі», на якому були присутні 51 педагогічний працівник закладу.

Під час засідання було обговорено наступні питання:

1. Про вибори секретаря педагогічної ради.

2. Про виконання рішень педагогічної ради від 25 січня 2016 року.

Мушинська Л. С.,

завідувач навчально-виробничої практики

3. Про діалогову взаємодію як новий методологічний підхід до побудови виховного процесу в академічній групі

3.1.Застосування діалогових технологій як новий методологічний підхід до побудови освітнього процесу в коледжі.

Косяк О. В.,

заступник директора з виховної роботи

3.2.Створення сприятливих умов для конструктивної взаємодії усіх суб’єктів освітнього процесу.

Медвідь Л. В.,

викладач психолого-педагогічних дисциплін, практичний психолог коледжу

3.3.Дослідження стилів спілкування у взаємодії «викладач-викладач», «викладач-студент».

Бодрик Н. В.,

голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін,

практичний психолог коледжу

3.4.Сучасні форми взаємодії «куратор-студент», «куратор-викладач».

Корчинська Н. Ю.,

голова циклової комісії кураторів академічних груп,

куратор 22 ПО(а) групи

3.5.Співпраця куратора академічної групи з родинами студентів як один із видів діалогової взаємодії.

Лук’яненко В. П.,

голова циклової комісії викладачів іноземних мов,

куратор 32 ПО(а)групи

3.6.Етико-гуманістична парадигма діалогової взаємодії.

Ратушинська А. О.,

кандидат педагогічних наук,

викладач методики навчання предмета «Я у світі»

3.7.Навчальний діалог як засіб формування загальнолюдських цінностей студентів на заняттях із суспільних дисциплін.

Молокова Н. О.,

голова циклової комісії викладачів суспільних дисциплін

У результаті обговорення педагогічною радою було прийнято рішення:

1. Розглянути на засіданні циклової комісії кураторів академічних груп питання упровадження в практику роботи технології діалогового виховання.

До 30.04.2016

Корчинська Н. Ю.

2. Заступникам директора з навчально-виховної та виховної роботи:

2.1. Проводити систематичний аналіз професійної діяльності педагогів, узагальнювати позитивний досвід упровадження діалогової взаємодії у освітній процес.

Постійно

2.2. Надавати методичну допомогу викладачам і кураторам академічних груп із питань упровадження технології діалогової взаємодії.

Постійно

3. Кураторам академічних груп:

3.1. Моделювати виховний процес на основі технології діалогової взаємодії, забезпечувати одностайність вимог викладачів навчальних дисциплін, кураторів та батьків студентів; працювати у творчому режимі, постійно удосконалювати свою майстерність.

Постійно

3.2. Створювати у роботі зі студентами організаційні, дидактичні умови, сприятливий мікроклімат для розвитку умінь діалогової взаємодії.

Постійно

4. Членам педагогічного колективу:

4.1. Урахувати результати психолого-педагогічного дослідження стилів спілкування у взаємодії «викладач-викладач», «викладач-студент», «студент-студент» для створення сприятливого психологічного мікроклімату в освітньому середовищі коледжу.

Постійно

4.2. Упроваджувати в освітній процес коледжу ідею арт-педагогічного супроводу професійної підготовки студентів як ефективного засобу етико-гуманістичної парадигми діалогової взаємодії.

Постійно

5. Створити картотеку літератури з питання діалогового навчання та виховання.

До 30.04.2016

Шелест Т. Д.

 DSC7004  DSC7004  DSC7004
 DSC7004  DSC7004  DSC7004