DSC764926 квітня 2016 року у КВНЗ КОР «Білоцерківськийгуманітарно-педагогічнийколедж» під час проведення декади циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін відбулася студентська науково-практична конференція «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі». Організаційний комітет проведення конференції: Бодрик Н.В., Міщенко Т.О., Синякова В.Б.

У  програмі конференції розглядали наступну тематику досліджень:

1. Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини.  (Млечко Катерина 43 ПОа група)
2. Мотивація навчальної діяльності молодших школярів. (Шевчук Наталія – 32 ПОа група) -  науковий керівник – Бодрик Н.В.
3. Гуманно-особистісний підхід до дітей за Амонашвілі Ш.О. (Воронкова Дарина – 202 СП група)
4. Співробітництво вчителя та учнів на засадах гуманізму. (Булка Тетяна – 202 СП група) - науковий керівник – Медвідь Л.В.
5. Реалізація принципів та законів гуманної педагогіки у навчально-виховному процесі школи. (Савченко Людмила – 41 ПОі  група)
6. Побудова навчальних занять у сучасній школі на засадах гуманної педагогіки.  (Феркаляк Вікторія   -  41 ПОі група) -науковий керівник – Кошова Ю.О.
7. Вплив спілкування на розвиток особистості підлітка. (Яворська Надія – 41 ОМ група)
8. Психологічні особливості розвитку мислення молодших школярів. ( Пилипчук Марина – 41 ПОі група) - науковий керівник – Синякова В.Б., кандидат педагогічних наук.
9. Побудова педагогічного процесу на основах гуманізму. (Лужецька Наталія – 202 СП група)
10. Збережемо духовне здоров'я дітей. (Червінська Анна – 202 СП група) науковий керівник –Маценко І.В.

Присутні у сприятливій атмосфері ділилися досвідом застосування ідей гуманної педагогіки у практиці сучасної школи під час проведення різних видів практики.

За результатами обговорення виступів на конференції були прийняті відповідні рекомендації:

- продовжувати подальший розвиток студентської наукової діяльності;
- залучати  більше студентів до психолого-педагогічних досліджень;
- звернути увагу на практичний компонент науково-дослідницької діяльності студентів;
- матеріали конференції опублікувати у збірник;
- активізувати роботу органів студентського самоврядування і студентського наукового товариства в організації науково-дослідницької роботи студентів та проведенні наукових студентських конференцій;
- організувати науково-практичні конференції студентів із використанням інноваційних технологій у вигляді Інтернет - конференцій.

 DSC7616    DSC7627    DSC7630    DSC7642