DSC628905 квітня 2017 року у КВНЗ «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на засадах партнерської взаємодії проведено семінар-тренінг для студентів спеціальності «Соціальна робота» / «Соціальна педагогіка» на тему «Упровадження програми виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». У роботі семінару-тренінгу взяли участь 52 студенти.

У вступній частині семінару-тренінгу Міщенко Т. О., викладач психолого-педагогічних дисциплін коледжу, обґрунтувала необхідність набуття майбутніми соціальними педагогами здатності до упровадження варіативної програми виховної роботи у 7-11 класах школи. Виділила інноваційну ідею програми «Допомога для самодопомоги у самовизначенні системи власних цінностей і набутті життєвих навичок господаря життя». Сконцентрувала увагу на формуванні таких життєвих навичок учнів як комунікація, прийняття рішень, критичне мислення, контроль власних емоцій, управління стресом, конфліктними ситуаціями тощо.

У теоретичній частині Багдасарова Л. В., методист відділу практичної психології і соціальної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» провела вступне анкетування на визначення рівня обізнаності студентів з проблемою протидії торгівлі людьми. Презентувала Програму виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми, акцентувавши увагу на структурі тематичних блоків, а саме:

–        ставлення до себе (особистісне самовизначення);

–        ставлення до інших (самовизначенні у сфері комунікації);

–        ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення);

–        ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення).

У практичній частині Левченко Л. А., методист кабінету виховної роботи та позашкільної освіти КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти провела тренінгову вправу «Футболка» і надала рекомендації щодо самостійної роботи з електронними ресурсами для моделювання виховних занять з учнями, а Багдасарова Л. В. після ознайомлення з методичними посібниками для учнів 7-11 класів та їх батьків, організувала презентацію результатів проведення тренінгових вправ чотирьох малих груп.

Учасники семінару отримали електронний варіант Програми та методичні посібники, у яких розміщено плани  проведення виховних занять з учнями 7-11 класів. Це допоможе студентам спеціальності творчо реалізовувати завдання педагогічної практики. 

 DSC6233  DSC6275  DSC6289
 DSC6302  DSC6304  DSC6285