Друк
Категорія: Новинки книжкової полички
Перегляди: 1437

84.4Укр6
А 72
            Антологія "Україна - Європа" [Текст] / упорядкув. та вступ ст.  О. В. Красовицького ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Бібколектор, 2015. - 373 с. - (Українська книга).


76.01(4Укр)
Д 48
            Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду [Текст] / авт.-упоряд. А. М. Малієнко. - Київ : Експрес-об'ява, 2015. - 392  с. : іл. - (Золоті імена української журналістики).


84.4Укр6
П 44
Поденщикова, Н. 
            Шлях до Істини [Текст] : збірка оповідань та есе / Н.  Поденщикова. - Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2015. - 438 с.


63.2(4Укр)
П 27
Перерва, В. С.
            Графи Браницькі: підприємці та меценати [Текст] / В. С. Перерва ; Білоцерківський інститут економіки та управління, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. - Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2010. - 270 с. : іл.


63.3(4Укр)8
П 27
Перерва, В. С.
            Церковні школи в Україні (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.): забутий світ [Текст]. Т. 1. Загальна частина / В. С. Перерва ; Білоцерківський інститут економіки та управління, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. - Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2014. - 576 с. : іл. 32 с.


84.4Укр6
В 75
Воронина, Л. 
            Таємне Товариство Брехунів або Пастка для синьоморда [Текст] : повість / Л.  Воронина ; худож. В. Штанко. - Київ : Знання, 2015. - 135 с. : іл. - (Скарби: молодіжна серія).


84.4 Укр 6
В 75
Воронина, Л. 
            Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9 [Текст] : повість / Л.  Воронина ; худож. В. Штанко. - Київ : Знання, 2015. - 126 с. : іл. - (Скарби: молодіжна серія).


84.4Укр6
М 19
Малик, Г. 
            Злочинці з паралельного світу [Текст] : фантастичні повісті: для дітей серед. та старш. шкіл. віку / Г.  Малик. - Київ : Знання, 2015. - 206 с. - (Скарби: молодіжна серія).


84.4Укр6
Ч-48
Черкасенко, С. 
            Пригоди молодого лицаря [Текст] : роман з козацьких часів / С.  Черкасенко. - Київ : Знання, 2015. - 364 с. - (Скарби: молодіжна серія).


84(7Спо)
Л 76
Лондон, Д.
            Серця трьох [Текст] : роман / Д.  Лондон ; пер. з англ. М. Іванова. - Київ : Знання, 2015. - 342 с. - (Скарби: молодіжна серія).


84 (7Спо)
К 36
Кервуд, Дж. О.
            Вовк Казан - відданий друг [Текст] / Дж. О. Кервуд ; пер. з англ. О. Ломакіної. - Київ : Знання, 2015. - 190 с. - (Скарби: молодіжна серія).


84.4Укр6
Б 14
Багряний, І. 
            Огненне коло [Текст] : повість про трагедію під Бродами / І. Багряний. - Київ : Знання, 2015. - 192 с. - (Скарби).


84.4Пол6
С 31
Сенкевич, Г. 
            У пустелі та джунглях [Текст] / Г. Сенкевич ; пер. з пол. Р. Михайлюка. - Київ : Знання, 2015. - 343 с. - (Скарби: молодіжна серія).


74.204
Б 38
Беженар, Г. Д.
            Управління навчальним закладом [Текст] : аналітичні накази / Г. Д. Беженар ; упоряд. Ж. М. Сташко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 104 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Внутрішньошкільний контроль: загальні аспекти. - С. 5-67
Розділ ІІ. Контроль за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з навчальних предметів. - С. 68-102


74.3
Б 81
Бондаренко, М. 
            Збірник логопедичних диктантів [Текст] / М. Бондаренко. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 104 с. - (Б-ка "Шкільного світу").


88.8
М 93
Мушинський, В. 
            Адаптація учнів і випускників [Текст] / В. Мушинський, О. Попова, О. Бондар ; упоряд. Т. Червонна. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 168 с. - (Б-ка "Шкільного світу"). 
Содержание:
Адаптація учнів 1-х класів до навчання в школі. - С. 7-60
Адаптація учнів 5-х класів. - С. 61-100
Адаптація учнів 10-х класів. - С. 101-125
Діагностика психологічної готовності випускників школи до життєвого самовизначення. - С. 126-163


88.8
П 63
            Посттравматичні стресові розлади [Текст] : подолання наслідків / упоряд. Т. Ш.  Червонна. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 176 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
Содержание:
Поняття травматичного стресу і посттравматичного стресового розладу : психоемоційний стан, травмувальні переживання. - С. 8-25
Забезпечення фасилітуючого шкільного простору. - С. 26-29
Подолання наслідків впливу екстремальних умов на поведінку старших підлітків. - С. 30-38
Допомога психолога при посттравматичних розладах. - С. 39-57
Діагностика травматичного стресу в дітей. - С. 58-78
Психотерапія посттравматичних стресових розладів у дітей. - С. 79-104
Інструментарій, методи й засоби роботи з вимушено переміщеними особами. - С. 105-123
Тренінг керованої поведінки підлітків у психокорекційній роботі. - С. 124-148
Практика консультативної допомоги. - С. 149-164


88.8
Г 74
            Готуємось до школи [Текст] : заняття психолога з дітьми / Л. В. Стреж, Л. М. Гумовська, Л. Б. Смеречинська. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 108 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Щербак, І.  Розвиток пізнавальної сфери дітей, які йдуть до першого класу : дрібна моторика, образне мислення, уява, логічне мислення, пам'ять / І. Щербак. - С. 3-33
Смеречинська, Л.  Допитливій малечі про цікаві речі : корекційно-розвивальна програма / Л. Смеречинська. - С. 34-54
Гумовська, Л.  Розвиток соціально-емоційної сфери в дітей, які йдуть до школи : авторська програма / Л. Гумовська. - С. 55-83
Стреж, Л.  Подорож у чарівну країну "Я та ми". Соціальна адаптація майбутніх першокласників засобами арт-терапії / Л. Стреж. - С. 84-103


74.3
І-20
Іванова, Т. 
            Корекція заїкання [Текст] / Т. Іванова, Т. Кваша ; упоряд. Т. А. Шаповал. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 136 с. - (Б-ка "Шкільного світу").


74.202.4
В 65

Войцях, Т. 

            Ігрові технології [Текст] : просвітницько-профілактичні програми / Т.  Войцях. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 144 с. - (Б-ка "Шкільного світу").     
Содержание:
Розділ 1. Основи організації ігрової діяльності у навчальному закладі. - С. 9-48
Розділ 2. Сучасні ігрові технології в освітньому просторі. - С. 49-76
Розділ 3. Каталог настільних ігор, інструкції та рекомендації до них. - С. 77-106
Розділ 4. Авторські діагностичні та ігрові методики. - С. 107-134


74.268.1 Англ
К 75
Кочергіна, С. 
            Австралія та Нова Зеландія [Текст] : тексти із завданнями з англійської мови / С.  Кочергіна, С. Юхимчук. - Київ : Перше вересня, 2016. - 64 с. - (Б-ка "Шкільного світу").


74.268.1 Англ
Д 67
Донник, О. 
            Англійська мова. Семестровий контроль 5-11 класи [Текст] / О.  Донник. - Київ : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2015. - 112 с. - (Б-ка "Шкільного світу").


74.262.21
О-59
Онопрієнко, О. 
            Компетентнісний підхід у навчанні математики [Текст] : початкова школа / О. Онопрієнко, Н. Листопад, С. Скворцова. - Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. - 128 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
            Содержание:
Розділ 1. Формування в учнів предметної математичної компетентності. - С. 4-59
Розділ 2. Геометрична складова математичної компетентності молодшого школяра. - С. 60-79
Розділ 3. Логічна складова математичної компетентності. - С. 80-95
Розділ 4. Нестандартні задачі. - С. 96-123


74.265.1
Я 97
Ященко, Л. В.
            Здоров'я  дітей - багатство нації [Текст] / Л. В. Ященко. - Харків : Основа, 2015. - 126 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.262.0
Б 76
Божко, О. В.
            Навчальні екскурсії в початкових класах [Текст] / О. В. Божко, Ю. В. Алексєєва, Л. В. Лубенська. - Харків : Основа, 2015. - 126 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.200.51
Б 24
Баришполь, С. В.
            Розвиток інтелектуальних і моральних якостей особистості молодшого школяра [Текст] / С. В. Баришполь. - Харків : Основа, 2015. - 156 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.268.4
Б 61
Білик , С. В.
            Риторика. Уроки курсу за вибором у 1 класі [Текст] / С. В. Білик . - Харків : Основа, 2015. - 174 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.268.34
Б 61
Білик , С. В.
            Нестандартні уроки позакласного читання 2 клас [Текст] / С. В. Білик . - Харків : Основа, 2015. - 141 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.200.504
Б 61
Білик , С. В.
            Нащадки козацької слави. Організація національно-патріотичного виховання молодших школярів на військово-козацьких традиціях [Текст] / С. В. Білик . - Харків : Основа, 2015. - 176 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.202.5
П 56
Пономаренко, Л. В.
            Особистісно орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання в початковій школі [Текст] / Л. В. Пономаренко. - Харків : Основа, 2015. - 175 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.200.512
Т 66
Третяк , О. П.
            Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Система роботи з батьками [Текст] / О. П. Третяк . - Харків : Основа, 2015. - 160 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.200.51
С 92
            Cходинки етичного зростання [Текст] : дидактичні матеріали до уроків курсу за вибором у 1 класі. Частина 2 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. - Харків : Основа, 2015. - 142 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").


74.200.51
С 92
            Cходинки етичного зростання [Текст] : дидактичні матеріали до уроків курсу за вибором у 1 класі. Частина 1 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. - Харків : Основа, 2015. - 93 с. - (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання").