При нормальній тривалості робочого часу 40 год. (ст. 50 КЗпП) для деяких працівників законодавчо встановлено скорочену тривалість робочого часу. Це стосується, скажімо, працівників розумової праці, діяльність яких пов’язана з підвищеним інтелектуальним, нервовим напруженням (як-от, лікарі, викладачі, вчителі) (ст. 51 КЗпП). Результати праці цієї категорії працівників не мають втілення у фізичному вимірі як продукція, і контроль відпрацьованого часу не дає повного уявлення про їхню завантаженість протягом робочого дня. У багатьох бюджетних установах (закладах) облік кількості і якості витраченої праці здійснюється встановленням обсягу робіт, який треба виконати у визначений відтинок часу.

Нормування робочого часу педагогічних працівників.

Так, в основу нормування робочого часу педагогічних працівників покладено педагогічну роботу як найбільш загальний показник обліку викладацької праці. У вищих навчальних закладах в основу нормування праці професорсько-викладацького складу покладено річне навчальне навантаження в академічних годинах відповідно до навчального плану. Законом України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ для професорсько-викладацького складу встановлено навчальне навантаження не більше 900 год., протягом яких викладачі повинні виконувати всі види навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

До педагогічного навантаження входить читання лекцій, проведення практичних семінарів, лабораторних та індивідуальних занять, керівництво практикою, дипломними роботами, аспірантами (магістрами). При цьому встановлено 36-годинний робочий тиждень. Зрозуміло, що праця професорсько-викладацького складу має свою специфіку: для викладача вищого навчального закладу робочий час не обмежується перебуванням у самому закладі, а триває і за його межами.

Нормування праці у вищих навчальних закладах дає змогу правильно визначити витрати праці викладачів, порівняти усілякі види праці з урахуванням складності й фактичних трудових витрат, науково обґрунтувати розподіл часу між навчальною, методичною та науково-дослідною роботою, диференціювати норми навчального навантаження залежно від ученого ступеня чи звання (посади) тощо. Виконання передбаченого індивідуальним планом обсягу робіт контролюють завідувачі кафедр, працівники деканатів. Для педагогічних працівників (учителів шкіл) України навчальне навантаження встановлено на рівні 720 год. на навчальний рік.

Учителям, вихователям та іншим педагогічним працівникам середніх загально­освітніх і дошкільних закладів освіти ставки заробітної плати встановлюють за певну кількість годин педагогічної роботи на день (тиждень). Так, норма навантаження вчителя І–ХІІ класів шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань — 3 год. педагогічної роботи на день (18 год. на тиждень, чи 720 год. на рік), вихователів-методистів дитячих дошкільних закладів — 6 год. на день (36 год. на тиждень).