Науково-методична проблема комісії: 

"Формування культурно-мистецької та професійної компетенції майбутніх педагогів мистецьких дисциплін"

 У своїй практичній діяльності члени комісії використовують нетрадиційні форми і методи роботи, інтегроване навчання, імпровізаційність, як засіб гармонізації розвитку творчої особистості. Інноваційні підходи допомагають викладачам формувати у студентів практичні навички мистецьких технологій.

Робота членів комісії разом зі студентами неодноразово відзначалася як в міських, так і в регіональних виставках-конкурсах, а саме:

 • конкурсі робіт молодих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва "Краса руками молодих";
 • регіональній виставці "Диво-бісер" на базі Коростишівського коледжу;
 • Всеукраїнському  фестивалі дизайну і реклами "На зустріч Євро-2012" на базі Київського національного університету культури і мистецтва.
     

Викладачі циклової комісії є керівниками Клубу цікавих зустрічей з художниками-аматорами міста Біла Церква, гуртків "Палітра", "Графос", студентського хору, дівочого гурту "Мальви".

Склад комісії:

  

Козаченко Валентина Леонідівна, викладач мистецьких дисциплін (2004), голова циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 16 жовтня.

Педагогічне кредо: «Де дух не водить рукою художника, там немає мистецтва» (Леонардо да Вінчі).

Освіта: вища (Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 22 роки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії .

Педагогічне звання: викладач-методист.

Курси підвищення кваліфікації: «Формування національної свідомості студентів засобами етнопедагогіки в процесі викладання декоративно- прикладного мистецтва» (2013-2014).

Атестація: 2009-2010 н. р., присвоєння вищої категорії; 2014-2015 н. р., підтвердження вищої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема: «Інноваційні підходи до формування практичних умінь і навичок майбутніх вчителів образотворчого мистецтва».

Науково-методична робота:

 • 2014 рік:

 • Козаченко В. Л. Основи творчої художньої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник / В. Л. Козаченко, В. А. Ружицький . – Біла Церква, 2014. – 155 с.

 • участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів»;

 • участь у Всеукраїнській науково-практичному інтернет-семінарі «Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично- педагогічного профілю згідно з новими стандартами й програмами»;

 • Козаченко В. Л. Методика використання творів живопису як засобу естетичного виховання студентів на заняттях художньо-естетичного циклу / В.Л.Козаченко. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 2014 (30-31 жовтня 2014 р). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBUGdWNFRoYXhHUTg/view;

 • Козаченко В. Л. Нові інформаційні ресурси у розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін / В.Л.Козаченко. − [Електронний ресурс] // Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,  2014. − Режим доступу: http://dyvosvit-bilozerka.blogspot.com/p/4.html

 • 2015 рік:

 • публікація статті на порталі «Учительський журнал он-лайн» : «Роль мистецтва у національно-патріотичному вихованні»
 • 2016 рік:

 • участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю";

 • Козаченко В. Л. Роль мистецтва у національно-патріотичному вихованні / В. Л. Козаченко // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання. – Біла Церква, 2016. – С. 4-9.

Підготовка переможців:

 • конкурсу «Краса руками молодих» , гран-прі (Гнатенко М., 2013);

 • конкурсу плакатів «Бережіть електроенергію» (Гнатенко М., 2014);

 • І обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва»: І – місце в номінації «Рисунок» (Савченко Н. ), ІІ – місце в номінації «Живопис» (Гнатенко М., 2014);

 • ІІ (обласного) етапу обласного конкурсу учнівської і студентської творчості «Я Київщини гордість і надія» у номінації «Образотворче мистецтво»: ІІ – місце Гашенко В. «Музей води», 2013, І – місце Баліцька Ю. «Вечірній Київ» (нагороджена сертифікатом на оздоровлення острів Кріт, Грецька Республіка), 2013;

 • міського конкурсу соціальної реклами в номінації «Рекламні відеоролики» (Ваврик І., ІІ – місце, 2013);

 • виставки-конкурсу на екологічну тему обласної студентської науково-практичної конференції "Перлина рідного краю", номінація "Студентські фотороботи", 2016;
 • конкурсу плакатів "Зелена планета" (Мартинович А. Д., І місце, 2017);
 • конкурсу плакатів "Зелена планета" ( Кутова О. В., ІІ місце, 2017);
 • конкурсу плакатів "Зелена планета" (Ковтун В. В., ІІІ місце, 2017).

Нагороди:

 • 2014 – Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, за підготовку переможців ІІ Обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» ;

 • 2014 – Подяка КЗ КОР «Білоцерківський краєзнавчий музей» за участь у виставці-продажу «Бережемо своє майбутнє разом» ;

 • 2015 – Грамота управління освіти та науки Білоцерківської міської ради;

 • 2015 – Грамота виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

  

Ружицький Валерій Андрійович, директор коледжу, викладач мистецьких дисциплін, викладач-методист, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук.

Дата народження:  14 червня.

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1988), Криворізький державний педагогічний інститут (1994), аспірантура Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» (2006), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (2015).

Остання атестація: 2012-2013 н.р.

Наступна атестація: 2017-2018 н.р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 31 рік.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2014).

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Методологія наукового дослідження. Модернізація змісту мистецької освіти в умовах викликів XXI століття. Теорія і методика професійної мистецької освіти. Педагогіка мистецтва як педагогіка духовності. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін. Інноваційний художньо-педагогічний процес та новітні технології організації професійного навчання.

Науково-методична робота:

Статті у  фахових педагогічних виданнях

 1. Ружицький В.А. Сутність і види професійних умінь учителів образотворчого мистецтва [Електронний ресурс]  /  В.А. Ружицький // Народна освіта. – 2013. – Випуск № 3(21). – Режим доступу до журн. : www.narodnaosvita.kiev.ua/.

 2. Ружицький В.А. Психолого-педагогічні умови розвитку професійних умінь майбутніх учителів / Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.: Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2014. – Вип. 2 (9). – С. 243-253.

 3. Ружицький В.А. Розвиток професійних художніх умінь у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі формальної, інформальної й неформальної освіти / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 1 (30) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – С. 105-115. (Серія «Педагогічні науки»).

 4. Ружицький В. А. Психолого-педагогічні засади розвитку професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів.  Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. /НАПН України ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» : голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. - Вип. 3(32). – С. 107-118.
 5. Ружицький В.А. Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах педагогічного коледжу / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; голов. ред. В. В. Олійник; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 5 (34). – С. 100-108. – (Серія «Педагогічні науки»).

Статті у зарубіжних виданнях

 1.  Ружицкий В.А. Сущность и виды профессиональных умений учителей изобразительного искусства [Электронный ресурс] / В.А. Ружицкий // Современные тенденции в образовании и науке : сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конференции. – 31.10.2013 г. : В 26-ч. – Ч. 22. – Тамбов : Изд-во ТРОО "Бизнес–Наука–Общество". – 2013. – С. 127-136.

 2. Ружицький В.А. Патріотичне виховання молоді. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум». Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 19 березня 2015 року.

Навчально-методичні посібники  та методичні рекомендації

 1. Ружицький В.А. Розвиток професійних умінь учителів образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. - ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, Київ, 2014.- 246 с.

 2. Ружицький В.А., Козаченко В. Л. Основи творчої художньої діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник / В. Л. Козаченко, В. А. Ружицький. –  Біла Церква : КОІПОПК, 2015. – 150 с.

 3. Ружицький В.А.Формування національно-патріотичних почуттів засобами мистецтва у контексті ідей Василя Сухомлинського / Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви : збірник навчально-методичних матеріалів / укладачі : Г.Г. Горлова, В.А. Ружицький. – Біла Церква, 2015. – 139 с. (С. 8-14).

 4. Ружицький В.А. Малюнок і пластична анатомія: навчально-методичний посібник / Валерій Андрійович Ружицький. –  Біла Церква: БІНПО, 2017. – 145 с.    

Статті в збірниках наукових праць та матеріалів конференцій

 1. Ружицький В.А. Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  університет імені Григорія Сковороди. 10-11 листопада 2014 року.

 2. Ружицький В.А. Інноваційна діяльність коледжу в умовах інтенсивного розвитку освіти / Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи». 30-31 жовтня 2014 р.

 3.  Ружицький В.А. Особливості упровадження інформаційних технологій в управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації // Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 16 квітня 2015 року) / ред. кол.: Кірдан О. Л. [та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 135-138.

 4.  Ружицький В.А. Патріотичне виховання молоді. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум». Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 19 березня 2015 року.

 5.  Ружицький В.А. Сучасні інформаційні технології в управлінні навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 жовтня 2015 року) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. –  Біла Церква: БІНПО, 2015. – С. 213-216.

 6.  Ружицький В.А. Молодіжні ініціативи в науці, освіті, культурі (вступне слово). ІІІ Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Наукові пошуки ХХІ століття : молодіжний вимір». м. Київ. 2 жовтня  2015 р.

 7. Ружицький В.А. Формування національно-патріотичних почуттів засобами мистецтва у контексті ідей Василя Сухомлинського / Національно-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Білої Церкви : збірник навчально-методичних матеріалів / укладачі : Г.Г.Горлова, В.А.Ружицький. – Біла Церква, 2015. – 139 с. (С. 8-14).

 8. Ружицький В. А. Модернізація вищих навчальних закладів засобами використання інформаційних технологій в умовах інтеграції в європейський освітній простір / В.А.Ружицький // Теорія і практика дистанційного навчання в освіті: інформаційні матеріали Всеукраїнського Круглого столу «Відкрита освіта: від теорії до практики» в рамках VI Міжнародної електронної науково-практичної конференції (29 жовтня 2015 р., м. Київ) / автори-упорядники Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької]. – К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2015.– С. 56-57.

 9. Ружицький В. А. Дистанційне навчання студентів на платформі moodle.  Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики». м. Київ. 25-27 жовтня 2016 р.

 10. Ружицький В. А. Методичні рекомендації до складання тестових завдань для оцінювання рівня знань / В.А.Ружицький // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання – Біла Церква, 2016. – С. 9-18.

 11. Ружицький В. А.  Дистанційне навчання в умовах педагогічного коледжу / В.А.Ружицький // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. –  [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. – 102 с. − С. 65-68. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

 12. Ружицький В. А. Саморозвиток сучасного викладача педагогічного коледжу засобами інформаційних технологій // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали ІV Міжнародної  науково-практичної  Інтернет-конференції  (м.  Переяслав-Хмельницький,  9-10  березня  2017  року)  /  За  ред.:  Л.Г.Кондратова, А.М.Михалюк. – Мелітополь: Поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 289 с. (С.259-263).

Науково-методична робота:

28 квітня 2017 р .- участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  "Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технологія"

18 травня 2017 р. - участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» (ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України)

12 жовтня 2017 р. - участь у Міжнародному українсько-чеському практичному семінарі "На шляху до інклюзії" (​ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди")

28-30 листопада 2017 р. - участь у ІІ Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції "Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики"

14-15 березня 2018 р. - участь у V Міжнародній електронній конференції "Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики" 

25-26 квітня 2018 р. - участь у Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції "Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін"

Курси  підвищення  кваліфікації:

ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від 23.06.2017, СП 35830447/1431-17; курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Нагороди:

1998 рік. Почесна грамота Міністерства освіти і науки, знак «Відмінник освіти України»;

2006 рік. Лауреат обласної премії «За особливі заслуги в галузі освіти»;

2010 рік. Подяка від головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

2012 рік. Подяка від голови Київської обласної державної адміністрації.

   

Шульга Олена Трохимівна, викладач образотворчих дисциплін (2002), спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 24 травня.

Педагогічне кредо: "Любити справу, якою займаєшся".

Освіта: вища (Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка (2001), НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Інститут менеджменту та психології).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 24 роки.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Курси підвищення кваліфікації: вчителів образотворчого мистецтва Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів у вересні 2013 р. Посвідчення № 3973, курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Атестація: 2013-2014  н.р., підтвердження вищої кваліфікаційної категорії  і присвоєння педагогічного звання «викладач-методист».

Методична проблема:  інноваційні технології  навчання у формуванні творчих компетентностей студентів.

Науково-методична робота:

 • травень 2014 р. – участь в організації обласного методичного об’єднання викладачів мистецьких дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на базі Богуславського гуманітарного коледжу ім. Нечуя-Левицького;

 • жовтень 2014 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції “Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів” з тезами статті «Формування мистецьких компетентностей у майбутніх фахівців освіти»;  керівник творчих проектів студентів 41 ОМ групи Аркуши Тетяни, Джими Іванни та Скорупської Вероніки «Я – майбутній вчитель»;

 • листопад 2014 р. – участь у регіональному об’єднанні заступників директорів з виховної роботи, зокрема в організації та проведенні майстер-класу народного розпису, присвяченого 80-ій річниці від Дня народження української народної художниці П.П.Хоми на базі Комунального закладу “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”;

 • травень 2015 р. – участь у студентській науковій конференції  “Дні науки - 2015: наука і практика в професійній діяльності фахівців”  (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) з  тезами статті «Формування мотиваційної готовності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до професійної діяльності» .

 • Публікація в журналі №1/2014 “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” розробки практичного заняття з рисунку на тему: “Начерки голови людини в різних поворотах і нахилах”;

 • Публікація в журналі“Шкільний світ” в рубриці “Образотворче мистецтво”№4(684)/ 2014 розробки конспекту уроку “Книжкова ілюстрація. Людина та предметний світ.”

 • Шульга О. Т. Начерки голови людини в різних поворотах і нахилах / О. Т. Шульга // «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». –  2014. –  Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/38111/

 • Шульга О. Т. Книжкова ілюстрація. Людина та предметний світ. Урок у 6-му класі  / О. Т. Шульга // Шкільний світ. Вкладка «Образотворче мистецтво». − № 4 (684), лютий 2014. – С. 11-13.

 • Шульга О. Т. Формування мистецьких компетентностей у майбутніх фахівців освіти / О. Т. Шульга // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання / авт.-упоряд. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін. – Біла Церква, 2016. – С. 22-27.

 • Шульга О. Т.  Поставка та зображення натюрморту з двох-трьох предметів, освітлених холодним світлом. Вирішення композиційного розміщення/ О. Т. Шульга // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання / авт.-упоряд. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін. – Біла Церква, 2016. – С. 54-63.

 • Шульга О. Т.  Віддані Великому мистецтву (до Міжнародного дня художника) / О. Т. Шульга // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання / авт.-упоряд. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін. – Біла Церква, 2016. – С. 117-120.

 • Шульга О.Т. Формування мистецьких компетентностей у майбутніх фахівців освіти / О.Т.Шульга. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBWDgyeHlHODF1OVU/view, вільний. Назва з екрану.

 • Шульга О. Т. Сутність та специфіка формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. Т. Шульга. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти», 2016. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B2HAgUbJPh1ITDZYTVlHRWctNkk/view, вільний. Назва з екрану.                                                                     

 • 18 травня 2017 р. - участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365»

Підготувала переможців:

 • ІІ (обласного) етапу обласного конкурсу учнівської і студентської творчості “Я - Київщини гордість і надія”  в номінації “Образотворче мистецтво”  (Харченко І., ІІ місце, 2013 р.);

 • І Обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Лень Г., ІІІ місце, 2013 р.);

 • ІІ Обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Праведна І., ІІІ місце, 2014);

 • ІІІ Обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Скорупська В., І місце, 2015);

 • Виставки-конкурсу на екологічну тему обласної науково-практичної конференції «Перлина рідного краю» (Гнатенко Мар’яна і Кулаковська Ганна, ІІ місця, квітень 2016);

 • Міської виставки-конкурсу робіт молодих майстрів традиційного декоративно-вжиткового мистецтва та народних промислів «Краса руками молодих» (Ходак Максим,  І місце, березень 2017 р.).

Нагороди:

 • 2014 – Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможця І Обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

 • 2014 – Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІ Обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

 • 2015 – Подяка Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за сприяння у проведенні ІІІ Обласної виставки-конкурсу художніх робіт «Від захоплення до мистецтва» серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

 • 2017 рік - Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради наказ від 15.09.2017р. № 455-К за творчу педагогічну діяльність;

 • 2017 рік - Подяка відділу у справах сім ї та молоді Білоцерківської міської ради за плідну роботу по естетичному вихованню молодого покоління.

   

Слуцька  Наталія  Олександрівна,  викладач  мистецьких  дисциплін, спеціаліст  вищої  категорії.

Навчальні дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Кольорознавство», «Композиція», «Декоративно-прикладне  мистецтво», «Художньо-прикладна  графіка» «Образотворче мистецтво з методикою навчання», «Педагогічний  малюнок», «Основи  оформлювального  мистецтва», «Художня  праця».

Дата  народження:  18 грудня.

Педагогічне  кредо: «Розвивати студента як неповторну індивідуальність, формувати в нього творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності».

Освіта: вища, Київський  міжрегіональний  інститут удосконалення  вчителів  імені  Бориса  Грінченка (2002), НАПНУ  ДВНЗ «Університет менеджменту  освіти» Інститут менеджменту та  психології (2016).

Педагогічний  стаж: 23  роки.

Кваліфікаційна  категорія:  спеціаліст  вищої  категорії.

Курси  підвищення  кваліфікації

 • курси з  проблеми  особливості  викладання  інтегрованого  курсу «Мистецтво»  в  умовах  профільного  навчання»,  захистила  проект  на  тему «Колір  як  засіб  формування  компетентності  школярів  на  уроках  образотворчого  мистецтва» (13.02. 2015);

 • підвищення  ІКТ - компетентності  в коледжі з проблеми «Упровадження хмарних технологій в освітньому  процесі»;

 • участь у тренінговій  програмі «Ключові  аспекти  допомоги  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського піклування»,  яка була проведена Міжнародною  громадською  організацією  «Міжнародний  центр  розвитку  і  лідерства»  (червень 2015); 

 • курси за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів" (2017).

Остання  атестація: 2015/2016 н. р.

Наступна  атестація:  2020/2021 н. р.

Проблема,  над  якою  працює: «Організація продуктивного навчання студентів у вищому навчальному закладі».

Науково-методична робота:

 • 2013. Участь  у  виставці на  тему  «Ткацтво» (м. Богуслав)

 • 2014. Участь в ІV міській  виставці  педагогічної творчості  «Інноватика  в  освіти»

 • 2014. Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційні підходи  до  професійної  підготовки майбутніх учителів початкових класів» (30-31 жовтня, м. Київ)

 • 2014. Участь у Всеукраїнському науково-практичному Інтернет-семінарі «Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю згідно з новими стандартами й програмами» (10-11 листопада, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)

 • 2014. Слуцька Н. О. Формування умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання художніх творів як фактор розвитку мистецької компетентності студентів / Н. О. Слуцька. − [Електронний ресурс] // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів», 30-31 жовтня 2014 (http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/). – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0Bw10GdUANbXBZTNxa0VBZkJqckU/view, вільний. Назва з екрану.

 • 2014. Слуцька Н. О. Формування умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання художніх творів як фактор розвитку мистецької компетентності студентів / Н.О.Слуцька. // Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю згідно з новими стандартами й програмами: матеріали Всеукраїнського науково-практичного Інтернет-семінару, 10-11 листопада 2014 р., Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди. − [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mustez-konferenz.blogspot.com/p/3.html

 • 2015. Участь у студентській науково-практичній конференції «Дні науки – 2015: наука і практика в професійній діяльності фахівців» (14 травня, м. Київ)

 • 2015. Публікація розробки уроку у журналі «Відкритий урок»  на тему: «Особливості композиції витинанок. Виконання простої витинанки у смужці»

 • 2016. Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції викладачів  та  аспірантів «Соціально-економічні  та  гуманітарні  аспекти  світових  інноваційних  трансформацій»  (30 березня, м. Київ)

 • 2016. Участь у науково-практичному семінарі «Фестиваль   педагогічних  інновацій», проведення майстер-класу «Арт-метод у розвитку творчої особистості» (12-13 квітня, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України)

 • 2016. Участь у Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» (25-27 жовтня), тема доповіді «Організація продуктивного навчання студентів у вищому навчальному закладі»

 • 2016. Слуцька Н. О. Організація продуктивного навчання студентів у вищому навчальному закладі / Н.О.Слуцька // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2016. – [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2016. – 114 с. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

 • 2016. Слуцька Н. О. Тарас Григорович Шевченко – поет, живописець / Н. О. Слуцька // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання. – Біла Церква, 2016. – С. 107-117.

 • 2017. Слуцька Н. О. Самостійна пізнавальна діяльність студентів в умовах реформування вищої школи / Н.О.Слуцька /Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. –  [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. – 102 с. − С. 90-92. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji
 • 2017. Участь у методологічному семінарі «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365», (18 травня 2017 р.)

Методичні вказівки:

 • студентам денної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта у виконанні самостійної роботи з навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання» і підготовці до підсумкового контролю;

 • студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта у виконанні контрольної роботи з навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання» і підготовці до підсумкового контролю;

 • студентам заочної форми навчання спеціальності 5.01010201 Початкова освіта у виконанні самостійної роботи з навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання» і підготовці до підсумкового контролю;

 •   студентам денної форми навчання спеціальності 5.02020501 Образотворче мистецтво у виконанні самостійної роботи з навчальної дисципліни «Композиція» і підготовці до підсумкового контролю.;

 • студентам денної форми навчання спеціальності 5.02020501 Образотворче мистецтво у виконанні самостійної роботи з навчальної дисципліни «Скульптура  малих  форм» і підготовці до підсумкового контролю.

Підготувала  переможців:

 • щорічного конкурсу  “Краса  руками  молодих” (ІІІ місце,  групи Каспір'янц Тетяна, 2014)

 • щорічної  виставки  молодих  художників (Моргун  Микола, 2014)

 • конкурсу  малюнків  до річниці  Чорнобильської  катастрофи у 2014 р.:

  • І – місце Джима  Іванна (31ОМ)

  • ІІ – місце  Антонюк  Олександр (41 ОМ), Гасюк  Валентика (41 ОМ)

  • ІІІ – місце  Василенко Анастасія (41 ОМ).

 • конкурсу малюнків  «Здай  кров  заради  життя» (студенти  41  ОМ  групи – Джима  І.,  Істоміна В.,  Богдан  Т., Бєлова  Н.,  Андрущенко  К., Архипова  Н., 2015)

 • конкурсу соціальної  реклами (студенти  41  ОМ  групи – Аркуша  Т,  Брігідіна  Ю, Курдюкова  Т., 2015)

 • виставки-конкурсу плакатів на  екологічну  тему  в рамках обласної  студентської  науково-практичної  конференції  «Перлина  рідного краю» (ІІІ  місце, Борисенко Оксана, 21 квітня 2016)

 • учасників он-лайн  виставки  художніх  робіт  випускників  мистецьких  коледжів,  училищ,  художніх  і  загальних  шкіл, які  навчаються  за  напрямами,  наближеними  до  спеціальності 023 «Образотворче  мистецтво, декоративне  мистецтво» (Архипова  Наталія,  Аруша   Тетяна, Бєлова  Надія, 03 червня 2016)  

 • виставки-конкурсу «З Україною в серці» в рамках науково-практичної конференції  «Молодь  у  боротьбі  за  відновлення  української  державності» (Диплом ІІ ступеня, Борісова Юлія, 23 листопада 2016)

Волонтерська  робота:

 • 2013р.  – оздоровлення  дітей,  постраждалих внаслідок  катастрофи на ЧАЕС, від ГРІН КРОС

 • 2014 р. – організація новорічних свята для дітей м. Білої  Церкви.

З 2013 року керівник  гуртка «Палітра».

Нагороди :

2015 р. -  Подяки  від  КР КОР  «Білоцерківського  краєзнавчого  музею» та  Департаменту  освіти  і  науки  Київської  обласної  державної  адміністрації. 

2016 р. - Грамота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

  

Власова Тетяна Дем’янівна, викладач методики трудового навчання з практикумом (1988), 18 років займала посаду голови циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва, трудового навчання та музичного виховання, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Дата народження: 5 червня.

Педагогічне кредо: «Не зупинятися на досягнутому».

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1975).

Загальний стаж роботи: 48 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Курси підвищення кваліфікації: «Формування педагогічних компетентностей для реалізації творчого потенціалу студентів на заняттях методики трудового навчання» (2015); КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», посвідчення від 15.04.2015, АД № 2282 для педагогічних працівників, які мають звання «учитель-методист» (вчителі трудового навчання); ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, свідоцтво від  04.12.2015, 12 СПВ № 143453 за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».

Атестація: 2015/2016 н. р., відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».

Методична проблема: «Формування фахових компетентностей студентів на заняттях методики трудового навчання».

Навчально-методична робота:

Автор програм з дисциплін: «Художня праця», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Методика трудового навчання з практикумом».

2013 рік – рецензент альбому «Трудове навчання для учнів 1 і 2 класів», видавництво «Ранок».

2013 рік – автор навчально-методичного посібника «Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з методики трудового навчання з практикумом».

2014 рік – автор навчально-методичного посібника «Особливості підготовки та проведення уроків трудового навчання в початкових класах».

2015 рік –автор посібника «Технологія виготовлення квітів із паперу прийомом згинання і складання».

2016 рік – публікація розробки уроку трудового навчання у каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

2016 рік – Власова Т. Д. Майстер-клас «Техніка в’язання гачком» / Т.Д. Власова // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.] – Біла Церква, 2016. – С. 38-45.

2016 рік – Власова Т.Д. Паперові об’ємні форми. Виготовлення ялинкових прикрас: розробка заняття з трудового навчання в 2-3 класах [Електронний ресурс] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/48483/, вільний. Назва з екрана.

2016 рік – Власова Т. Д. Розвиток пізнавальних компетентностей у студентів на заняттях з методики трудового навчання / Т.Д.Власова. − [Електронний ресурс] // ІV Міжнародна інтернет-конференція «Регіональні, культурні, мистецькі та освітні практики», 2017. – Режим доступу: http://mustez2017.blogspot.com/p/1.html, вільний. Назва з екрана.

2016 рік – Власова Т.Д. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – шлях на якісно новий рівень освіти / Т.Д.Власова. // Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, 28-30 листопада 2017. –  [ред. кол. Л.Л.Ляхоцька (голов.ред), С.П.Касьян, В.В.Дивак]. К. : ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017. – 102 с. − С. 39-40. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji

Участь у міських, обласних та регіональних виставках творчості:

2013 рік – регіональна виставка «Макраме давнє художнє ремесло».

2014 рік – обласна виставка до відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка «Натхненні творчістю Кобзаря».

Відзнаки:

- значок «Відмінник народної освіти» (1987 рік);

- медаль "Ветеран праці" (1991);

- Грамота управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (1989);

- Грамота управління у справах молоді та спорту Білоцерківського міськвиконкому (1990);

- Грамота Київського обкому ЛКСМ України (1991);

- Подяка від адміністрації Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу (2011);

- Подяка від голови Київської обласної ради (2014);

У 2009 році за сумлінну працю Власову Т.Д. занесено до «Енциклопедії освіти Київщини».

     

Андрєєва Аліна Петрівна, викладач музичного виховання з методикою навчання (2009)

Дата народження: 4 червня.

Педагогічне кредо: «Музичне виховання – це не виховання музиканта, а насамперед виховання людини».

Освіта: вища, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (2009).

Загальний педагогічний стаж: 7 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Курси підвищення кваліфікації: «Упровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу (травень 2013);КОІПОПК, посвідчення від 18.05.2013; №3210 Авторські курси С. В. Ковальової «Упровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу»; КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», свідоцтво від 01.12.2017, ПК № 02139618/4890-17 Упровадження проектних технологій у процесі вивчення мистецьких предметів.

Атестація: 2014-2015 н.р. ? присвоєння І кваліфікаційної категорії.

Методична проблема:«Асоціативне мислення у практиці музичного виховання».

Керівник студентського хору та дівочого гурту «Мальви».

Науково-методична робота:

 • Андрєєва А. П. Музичне виховання з методикою навчання : навчально-методичні матеріали. – Біла Церква, 2015.

 • Андрєєва А. П. Теорія музики. Розміри, їх значення для визначення характеру музичних творів / А. П. Андрєєва // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 50-54.

 • Андрєєва А. П. Добрий вечір вас у хаті (Літературно-фольклорний вечір) / А. П. Андрєєва // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 90-102.

 • Андрєєва А. П. Сценарій святкування Масляної та зустрічі весни / А. П. Андрєєва // Інноватика у освітньому процесі : мистецькі дисципліни: науково-методичне видання; [авт.-уклад. В.А.Ружицький, В.Л.Козаченко та ін.]. – Біла Церква, 2016. – С. 102-107.

Участь у масових заходах:

• коледжанських (2009-2015):

 • свято Першого дзвоника;

 • святкове привітання викладачів до Дня працівників освіти;

 • українські вечорниці у коледжі;

 • святкове вітання працівників закладу «Різдвяний вертеп»;

 • вручення дипломів (заочне відділення);

 • свято 8 Березня;

 • літературно-музична композиція «Живи, Кобзарю, в пам’яті живій…»;

 • свято Масляної;

 • конкурс військово-патріотичної пісні «Озброєні піснею, покликані маршем…»;

 • свято Останнього дзвоника;

 • літературно-музична композиція до 80-річчя від дня народження Бориса Олійника.

• міських:

 • лютий 2014. Майстер-клас петраківського розпису в Академії пенсіонерів;

 • грудень 2014, 2015.  Участь у загальноміській акції до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом.

 • грудень 2014. Акція «Ланцюжок доброти», виступ у ЗОШ № 20 м. Білої Церкви.

 • 2016. Сольний концерт студентського хору з метою популяризації української пісні серед молоді та жителів  міста (23 травня 2016).

 • 2016. Участь у міській акції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби проти раку молочної залози (15 жовтня 2016).

 • 2016. Участь у міському заході присвяченому Дню української писемності та мови (11 листопада 2016).

• обласних:

 • листопад-грудень 2014. Участь у вітальній частині урочистого відкриття та фіналу обласного профорієнтаційного загально-мотиваційного заходу серед учнівський команд «Обери майбутнє»;

 • листопад 2014. Участь у регіональному об’єднанні заступників директорів з виховної роботи, зокрема в проведенні майстер-класу народного розпису, присвяченого 80-ій річниці від дня народження української народної художниці П.П.Хоми на базі Комунального закладу “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”;

 • грудень 2014. Участь у урочистому відкритті обласної виставки декоративного-ужиткового мистецтва;

 • січень 2015. Участь у урочистому відкритті Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»;

 • травень 2015. Участь у урочистому відкритті обласного фестивалю дитячих та юнацьких духових оркестрів «Фанфари юності»;

 • травень 2015. Участь у обласному дитячому фольклорно-етнографічного фестивалі «Весна у Київській Русі»;

 • жовтень 2015. Урочисте відкриття обласної краєзнавчої конференції «Київщина козацька», приуроченої Дню захисника України та Дню українського козацтва.

 • 2016. Участь у Форумі «Професійна освіта Київщини – інноваційна, конкурентоспроможна, інвестиційна».

• всеукраїнських:

 • 2016. Диплом І ступеня фестивалю пісенної творчості «Барвиста Україна» у номінації «Естрадний вокал» (ансамблі).

 • 2016. Лауреат Гран-Прі ІІ Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Юна зірка».

Нагороди:

2014 – Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за участь у підготовці та проведенні Четвертого форуму молодих учителів української мови і літератури – відзначення 200-ліття Т.Г.Шевченка «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте…»

2014  - Подяка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за активну участь у відродженні та примноженні надбань національної культури і духовної спадщини українського народу.

2014 – Подяка від командира 72 окремої механізованої бригади полковника А.М.Грищенка за участь у дитячому благодійному концерті у підтримку воїнів 72 окремої механізованої бригади.

2015 – Диплом Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації як лауреату обласного дитячого фольклорно-етнографічного фестивалю «Весна у Київській Русі».

2015 – Диплом комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» за активну участь в обласному фестивалі дитячих та юнацьких духових оркестрів «Фанфари юності» та з нагоди 70-річчя Великої Перемоги.

2015 – Грамота управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2016 – Грамота Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

2016 – Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» за високий мистецький рівень, значні творчі досягнення, популяризацію народної та пісенної творчості.

2016 – Подяка департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за активну участь у форумі «Професійна освіта Київщини – інноваційна, конкурентоспроможна, інвестиційна».