IMG 20171115 151112 1024x76815 листопада 2017 року у КВНЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж" відбулось засідання методичної ради. У центрі уваги були такі питання:

   1. Про роботу творчої групи на IIІ етапі (практично-діяльнісному) реалізації науково-методичної проблеми «Інтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності як умова забезпечення якісної підготовки фахівців» (01.09.17 – 31.08.2019).

Доповідач: ​Тимченко О. В.,
завідувач навчально-методичного кабінету коледжу

   2. Про підготовку до засідання педагогічної ради «Формування фахових компетентностей вмотивованого педагога нової української школи».

Доповідач: Мушинська Л. С.,
завідувача навчально-виробничою практикою

   3. Про проект Положення щодо організації самостійної роботи студентів КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

Доповідач: Тимченко О. В.,
завідувач навчально-методичного кабінету коледжу

   4. Про підготовку інформаційних пакетів для акредитації спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта, 231 Соціальна робота.

Доповідач: Хоренко Т. О.,
заступник директора з навчально-виховної роботи

   5. Про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками коледжу.

Доповідач: голови циклових комісій

У ході засідання методичної ради схвалено основні завдання, напрями реалізації та зміст роботи над науково-методичною проблемою «Інтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності як умова забезпечення якісної підготовки фахівців педагогічного профілю» на IIІ (практично-діяльнісному) етапі; план підготовки до педагогічної ради «Формування фахових компетентностей вмотивованого педагога нової української школи»; Положення щодо організації самостійної роботи студентів КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», інформаційні пакети для акредитації спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта, 231 Соціальна робота, рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками коледжу.

Методична рада ухвалила подати рукописи матеріалів педагогічних працівників Жало О. А., Лук’яненко В. П., Линової Ю. Ю.,  Корчинської Н. Ю. на розгляд навчально-методичної ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України;  Святохо Г. І., Скопюк Л. С. – на розгляд науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»; Виноградової В. Г., Бородійчук Г. П., Счастливої О. Д., Святохо Г. І. – на розгляд навчально-методичної ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з метою експертної оцінки, рекомендації до друку та використання в освітньому процесі педагогічних коледжів або в роботі працівників студентських гуртожитків.