DSC2062

22 березня 2018 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання науково-методичної ради.

У ході засідання було розглянуто і схвалено Положення про програму та робочу програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів навчально-методичних видань.

Методист навчально-методичного кабінету Литвин О. П. проаналізувала роботу педагогічного колективу щодо реалізації проекту «Успішний студент − сучасний педагог» у 2017/2018 навчальному році. Завідувач навчально-методичного кабінету Тимченко О. В. зупинилася на питанні організації науково-дослідної роботи студентів.

Обговоривши дані питання науково-методична рада рекомендувала навчально-методичному кабінету розробити план заходів щодо реалізації завдань проекту, головам циклових комісій спланувати роботу щодо керівництва підготовкою студентів до участі у коледжанських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах на 2018/2019 навчальний рік, відзначити роботу викладачів, які керують науково-дослідною роботою студентів та забезпечують їх підготовку до участі в науково-практичних конференціях таких циклових комісій:

-        природничих дисциплін (Литвин О. П., Тимченко О. В.);

-        суспільних дисциплін (Донченко Ю. В., Дрібниця В. О., Молокова Н. О., Святохо Г. І.);

-         психолого-педагогічних дисциплін (Бодрик Н. В., Літвін Ю. О., Медвідь Л. В.);

-        української мови, української та зарубіжної літератур (Бородійчук Г. П., Власюк Є. В., Корчинська Н. Ю., Косяк О. В., Леонова О. А., Мусієнко Н. Д., Нужда В. П.);

-        фізико-математичних дисциплін (Журавська Н. М.);

-        образотворчого мистецтва, трудового навчання та музичного виховання (Козаченко В. Л.).

Науково-методична рада рекомендувала до друку та використання в освітньому процесі коледжу рукописи:

Англійська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта автора-укладача Нечипоренко Л. В., викладача англійської мови;

Сучасна українська мова з практикумом: методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи автора/укладача Бородійчук Г. П., викладача української мови і літератури.