30 серпня 2018 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулася педагогічна рада. У ході роботи було розглянуто такі питання:

 1. Аналіз діяльності педагогічного колективу коледжу у 2017/2018 навчальному році, завдання та пріоритетні напрями роботи у 2018/2019 навчальному році.
 2. Про діяльність бібліотеки у 2017/2018 навчальному році та план роботи на 2018/2019 навчальний рік.
 3. Про результати вступної кампанії 2018 року.
 4. Про план роботи КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2018/2019  навчальний рік.
 5. Про графік освітнього процесу коледжу в 2018/2019  навчальному році.
 6. Про навчальні та робочі навчальні плани спеціальностей коледжу на 2018/2019 навчальний рік.
 7. Про висунення кандидатур на стипендію голови Білоцерківської міської ради.

У ході обговорення першого питання було прийнято таку ухвалу:

1. Схвалити діяльність педагогічного колективу коледжу у 2017/2018 навчальному році.

2. Прийняти до відома завдання роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік.

3. Викладачам коледжу:

− опрацювати нові нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу в коледжі, закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році;

− врахувати рекомендації МОН для укладання навчально-методичного забезпечення дисциплін на 2018/2019 навчальний рік.

4. Забезпечувати у процесі вивчення дисциплін професійного спрямування підготовку майбутніх фахівців освіти до роботи в умовах реформи «Нова українська школа», упровадження нових інструментів навчання, принципів дитиноцентризму, професійної свободи вчителя і розвитку емоційного інтелекту.

5. Проаналізувати результати державної атестації студентів ІІ курсу у 2017/2018 навчальному році з української мови, математики, історії України, іноземної мови.

6. Спланувати роботу викладачів щодо якісної підготовки студентів ІІ курсу до зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році.

7. Оновити навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін для студентів заочної форми навчання на сайті коледжу.

8. Підготувати матеріали для здійснення ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

9. Підготовка матеріалів для здійснення акредитації освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 231 Соціальна робота.

10. Кураторам академічних груп II-IV курсів обговорити із студентами результати рейтингу за II семестр 2017/2018 навчального року, спланувати роботу щодо усунення недоліків, підвищення успішності навчання.

11. Розробити комплексне інженерно-технічне, соціально-побутове, організаційно-педагогічне, навчально-методичне та інформаційно-освітнє забезпечення діяльності закладу вищої освіти інклюзивного типу відповідно до програми науково-педагогічного проекту «Створення повної архітектурної доступності у закладах вищої освіти Київської області інклюзивного типу».

12. Продовжити методичний супровід організації взаємодії між учасниками освітнього процесу у дистанційному режимі, електронної підтримки навчання з використанням платформи Moodle.

Після обговорення було схвалено результати вступної кампанії 2018 року, план роботи КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2018/2019  навчальний рік, графік освітнього процесу коледжу в 2018/2019  навчальному році, навчальні та робочі навчальні плани спеціальностей коледжу на 2018/2019 навчальний рік.

Педагогічна рада рекомендувала кандидатури претендентів на стипендію голови Білоцерківської міської ради Даценка Артема, студента 42 ПО (а) групи, Скачкової Вікторії, студентки 3 ПО групи.

 DSC2062 DSC2062 DSC2062
 DSC2062 DSC2062 DSC2062