DSC358126 листопада 2018 року в Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання педагогічної ради. Про виконання рішень педагогічної ради від 30 серпня 2018 року звітувала заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи Т. О. Хоренко. Доповідали з основного питання «Результативність навчання студентів – показник ефективності організації освітнього процесу в коледжі» Корчинська Н. Ю., завідувач відділення коледжу, Хоренко Т. О., заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи.

У обговоренні питання активну участь взяли:

-        Мусієнко Н. Д., завідувач заочного відділення коледжу;

-        Панченко Т. Л., завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання;

-        Літвін Ю. О., викладач психолого-педагогічних дисциплін;

-        Тимченко О. В., викладач природничих дисциплін;

-        Кошинська І. М., викладач іноземної мови.

Педагогічна рада прийняла таку ухвалу:

1. Систематично працювати над підвищенням рівня вивчення навчальних дисциплін, удосконалювати професійну майстерність, упроваджувати освітні інновації з метою формування і розвитку в студентів ключових та фахових компетентностей.

Викладачі коледжу, постійно.

2. Проаналізувати результати громадської атестації студентів на засіданні навчально-виховної комісії, зборах академічних груп.

Хоренко Т. О., заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи,

Корчинська Н. Ю., Мусієнко Н. Д., завідувачі відділень, куратори академічних груп,

до 10.12.18.

3. Проводити індивідуальну роботу зі студентами, які мають низький рівень знань із загальноосвітніх навчальних дисциплін, шляхом залучення їх до активної роботи на заняттях.

Викладачі коледжу, постійно.

4. Створювати на заняттях  педагогічні ситуації спілкування для розвитку ініціативи та самостійності, критичного мислення студентів.

Викладачі коледжу, постійно.

5. Забезпечити виконання завдань індивідуального графіка вивчення навчальних дисциплін студентами коледжу із систематичною перевіркою їх знань, умінь; фіксувати результати перевірки в журналах роботи академічних груп.

Викладачі коледжу, щомісяця.

6. Розглядати якість рецензування контрольних робіт студентів-заочників на засіданнях циклових комісій.

Голови циклових комісій, викладачі, один раз на семестр.

7. Продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до студентів, у яких виникають труднощі в період адаптаційного періоду.

Куратори перших курсів, постійно.

 DSC3588  DSC3594  DSC3595