01Найвищі цінності суспільства – це людина,

її життя і здоров’я, недоторканість і безпека.

Статистика свідчить, що 80% усіх нещасних випадків трапляється за несвідомих дій людини. Головною причиною такого становища є незнання правил власної безпеки, невміння передбачити небезпечні ситуації та їх уникати, а також низький рівень самосвідомості населення. Тож важливо у будь-якому віці формувати свідоме розуміння цінності власного життя та здоров’я, особистої відповідальності за них.

Саме тому з 23 по 30 листопада 2018 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» пройшов Тиждень безпеки життєдіяльності, головним завданням якого є акцентування уваги на створенні для кожного студента та працівника закладу безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму.

У рамках Тижня було організовано та проведено наступні заходи: 

- випуск радіогазети «Безпека понад усе», підготований членами інформаційного комітету студради коледжу Мокряк К. та Ходак М.; 

- тематична книжкова виставка «Убезпеч своє життя», підготована бібліотекарями Шелест Т. Д., Виговська О. А.;

- вікторина у малюнках «Обережно! Небезпека!» на теми: 

- профілактика безпеки життєдіяльності у зимовий період; 

- профілактика травматизму; 

- безпека дорожнього руху; 

- безпечна поведінка на водоймах; 

- вибухо- та пожежонебезпека у закладі,

у якій узяли участь студенти 16 академічних груп: 201 СР, 22 ПО(а), 32 ПО (а), 31 ПО (і), 11 СО(ом), 301 СР, 11 ПО (і), 42 ПО(а), 24 ПО(ін, а), 21 СО(ом), 21 ПО (і), 33 ПО(ф), 101 СР, 12 ПО (а), 13 ПО (ф), 41 ОМ, - а перемогу вибороли:

1 місце – 33 ПО (ф), 21 СО (ом), 41 ОМ групи, 

2 місце – 42 ПО(а), 11СО (ом), 13 ПО (ф) групи,

3 місце – 31 ПО (і), 11 ПО (і), 12 ПО (а) групи; 

- години спілкування, бесіди, вікторини, аукціони ідей, перегляд відеороликів в академічних групах на тему:

- попередження пожеж вдома і в навчальному закладі;

- безпечне поводження на водоймах та льоду;

- безпека дорожнього руху;

- правила поводження з незнайомими та вибухонебезпечними предметами та речовинами.

- виступ агітбригади «Лідер» «Мобільний телефон і здоров’я», підготований членами гуртка «Перлина» (керівник Литвин О. П.);

- засідання кіноклубу: перегляд тематичного кінофільму, проведене головою студентської ради коледжу Даценком Артемом;

- гра «Подорож у світ безпеки», проведена у студентському гуртожитку вихователем Скопюк Л. С.; 

- День цивільного захисту, у рамках якого відбулася навчальна евакуація.

Проведені заходи сприяли формуванню в студентської молоді умінь, навичок свідомого та обов’язкового виконання встановлених правил безпеки в освітньому процесі, безпечної поведінки під час різних надзвичайних ситуацій, закріпленню умінь студентів щодо збереження та захисту здоров’я і життя під час надзвичайних ситуацій, користування засобам індивідуального та колективного захисту; узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи.