01А дитинство, дитячий світ – це світ особливий. Діти живуть своїми уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про людську гідність; у них свої критерії краси, у них навіть своє вимірювання часу: в роки дитинства день здається роком, а рік – вічністю. Cаме так описував дитинство Василь Сухомлинський.

Розуміючи цінність дитинства, його унікальність та відмінність від життя дорослого, його здатність формувати безмежні резерви для творчості та самовдосконалення особистості у роки зрілості, враховуючи запити сьогодення, КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» розпочинає провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з метою підготовки фахівців за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (наказ МОН України від 21.11.2018 № 2028-л з урахуванням рішень Ліцензійної комісії МОН України протокол від 20.11.2018 № 116).

Випускники отримають кваліфікацію бакалавра дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку з додатковими спеціалізаціями: англійська мова, хореографія.

Заклад забезпечує високий рівень фахової підготовки, практичну спрямованість навчання, сприяє самореалізації студентів, їх науковому зростанню та працевлаштуванню. Двері коледжу відкриті для всіх, хто прагне реалізовувати особистісно зорієнтовану модель дошкільної освіти, залучати дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формувати у дошкільників цілісну картину світу.

Запрошуємо на навчання бажаючих стати фахівцями дошкільних закладів освіти!

Відвідайте нас!

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37

Зателефонуйте нам!

(04563) 9-92-41

Приєднуйтесь до нас!
facebook.com/bc.pedcollege

instagram.com/bcpedcollege

Ваше майбутнє починається у нас!