1З 01 вересня 2018 року у коледжі здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта.

Високий рівень фахової підготовки, практичну спрямованість навчання, сприяння самореалізації студентів забезпечує науково-педагогічний колектив кафедри педагогіки і психології початкової освіти з методиками навчання.

10 грудня 2018 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося розширене засідання кафедри.

У засіданні взяли участь 17 педагогічних і науково-педагогічних працівників коледжу. Засідання вела Панченко Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри, кандидат психологічних наук.

Учасники засідання розглянули такі питання:

  1. Про оцінювання навчальних досягнень студентів за підсумками І семестру.
  2. Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії.
  3. Про стан забезпечення освітнього процесу навчальними та робочими навчальними програмами.

Панченко Т. Л. звернула увагу присутніх на нормативні документи, що регламентують роботу працівників кафедри та підготовку звітів щодо виконання індивідуальних планів роботи.

2 3