0312Якісний освітній процес у закладі вищої освіти передбачає організацію студентоцентрованого навчання, яке ґрунтується на компетентнісному підході до побудови та реалізації навчальних програм, акцентує увагу на результатах навчання. Така організація навчання веде до зміни функцій викладача і студента, мети діяльності кожного з них.

Складовими професійної компетентності майбутнього фахівця освіти є соціальні і громадянські компетентності. Їх формування і розвиток залежить від того, наскільки прикладом для них є наставники-педагоги щодо дотримання принципів взаємної поваги, терпимості і мирного врегулювання конфліктів.

13 грудня 2018 року для студентів 1 ПО і 3 ПО груп коледжу було проведено тренінгове заняття з метою розширення знань про конфлікти, їх види, формування умінь ефективно розв’язувати конфліктні ситуації. Заняття проводили Панченко Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри педагогічки і психології початкової освіти з методиками навчання, кандидат психологічних наук, Тимченко Олена Вікторівна, завідувач навчально-методичного кабінету.

У ході тренінгу інтерактивні вправи «Дерево очікувань», «Торбинка асоціацій», «Стратегії поведінки у конфлікті», «Влада», «Бутерброд» сприяли застосуванню теоретичних знань студентів щодо конфліктів та стратегій їх розв’язання на практиці, формуванню відповідних умінь і навичок.

Діяльнісний підхід до організації освітнього процесу майбутніх фахівців не лише сприяє розвитку умінь демократичного прийняття рішень, брати відповідальність на себе, але й готує до формування соціальних і громадянських компетентностей в учнів початкової школи.

0512 0112
0212
0412