05015165Студенти випускних груп спеціальностей «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво», «Соціальна робота» КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» з 25 січня 2019 року розпочинають переддипломну педагогічну практику, яка сприяє удосконаленню професійних умінь і навичок, ефективному формуванню творчого професійного світогляду студентів, стимулює розвиток критичного ставлення до дійсності, формує здатність студента приймати обґрунтовані рішення в нестандартних ситуаціях, здійснювати самоаналіз і самооцінку власної діяльності.

У ході переддипломної практики студенти також проводять навчально-наукове дослідження з певної дисципліни професійного спрямування, необхідне для написання практичної частини курсової роботи та формулювання узагальнених висновків.

Упродовж 22-24 січня для студентів випускних груп усіх спеціальностей працівниками навчально-методичного кабінету коледжу проведено інструктажі щодо різновидів прикладних досліджень. Акцентовано увагу на вимогах до підготовки виступу, його орієнтовній структурі під час захисту курсової роботи.

Студентам кожної групи надано Пам’ятку про підготовку виступу та мультимедійної презентації для захисту курсової роботи, укладену навчально-методичним кабінетом коледжу.

20190123 101632 20190124 102119