20190116 15195228 січня 2019 року в Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання педагогічної ради. 

Під час заходу було розглянуто наступні питання:

1. Про виконання рішень педагогічної ради від 26 листопада 2018 року.

Доповідач: Корчинська Н.Ю., завідувач відділення

Ухвала:

Прийняти інформацію до відома.

2. Про проведення Всеукраїнського експерименту на базі коледжу.

Доповідач: Кондратова Л. Г., доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

Ухвала:

Прийняти інформацію до відома і виконання.

3. Виховання у навчальному закладі: погляд з позиції компетентністного підходу.

3.1. Доповідь «Компетентнісний підхід як сучасна методологічна орієнтація у виховній діяльності».

Косяк О. В., заступник директора з виховної роботи

3.2. Відеовізитівка «Реалізація програми життєтворчості «Я – лідер» через проведення тренінгів YABC «Молодь як агенти змін»

Беганіна А., Індик А., члени студентської ради коледжу, наставники програми YABC «Молодь як агенти змін»

Ухвала:

1. Розпочати упровадження цільових творчих програм життєтворчості як основу виховної діяльності у закладі.

З 01.09.2019 року
Відповідальні:
Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи;

Косяк О.В., заступник директора з виховної роботи.

2. Створити для розробки проектів цільових творчих програм життєтворчості творчу групу у складі:

Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи;
Косяк О.В., заступник директора з виховної роботи;
Донченко Ю. В., голова циклової комісії кураторів академічних груп;
Міщенко Т. О., викладач психолого-педагогічних дисциплін;

Літвін Ю. О., викладач психолого-педагогічних дисциплін.

3. Розробити проекти цільових творчих програм життєтворчості з позиції компетентнісного підходу.

До 08.04.2019 року
Відповідальні:
Косяк О.В., заступник директора з виховної роботи;

члени творчої групи.

4. Організувати консультації для кураторів академічних груп та студентського активу щодо реалізації цільових творчих програм життєтворчості.

До 01.09.2019 року
Відповідальні:
Косяк О.В., заступник директора з виховної роботи;

члени творчої групи.

4. Про результати навчальної діяльності за І семестр 2018-2019 н.р.

Доповідач: Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи

Ухвала:

1. Прийняти інформацію до відома

2. Проаналізувати результати навчальної діяльності студентів коледжу на засіданні навчально-виховної комісії, засіданнях циклових комісій та зборах академічних груп.

До 08.02. 2019 року
Відповідальні:
Хоренко Т. О., заступник директора з навчально-виховної роботи
Корчинська Н. Ю., завідувач відділення;
Мусієнко Н. Д., завідувач відділення;
голови циклових комісій;

куратори академічних груп.

5. Про затвердження Правил прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на підготовку фахівців освіти за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти на 2019 рік.

Титаренко Л. П., секретар приймальної комісії

Ухвала:

Схвалити Правила прийому до КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно- педагогічний коледж» на підготовку фахівців освіти за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти на 2019 рік і подати на затвердження керівнику закладу.

20190116 152020 20190116 150531 20190116 152020 20190116 150531