20190116 151952Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, поширення нових навчально-методичних систем створюють умови для необмеженого доступу всіх суб’єктів освітнього процесу до інформаційних ресурсів.

З метою формування навичок ефективного застосування інформаційно- комунікаційних технологій з урахуванням потреб та можливостей учасників освітнього процесу 30 січня 2019 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» для педагогічних працівників коледжу проведено семінар-практикум «Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності педагога», організаторами якого стали викладачі інформатики Парфенова Ю. А., Яценко О. В.

Семінар відбувся на базі інноваційного навчально-тренінгового класу коледжу, у ході якого присутнім було презентовано програмне забезпечення інтерактивної дошки, можливості його використання під час проведення занять з різних навчальних дисциплін, проходження студентами педагогічної практики у початковій школі.

Учасники заходу активно включилися у виконання запропонованих завдань, вчилися робити записи на дошці «електронним маркером», який проектується з комп’ютера, працювати із зображеннями на дошці, розробляти креативні та творчі завдання. Також педагоги ознайомилися з можливостями оновленого пакета програмного забезпечення SMART Learning Suite, апробували нові інструменти для організації кооперативного навчання студентів у межах спільного освітнього середовища, а також залучення їх до розв’язання поставлених завдань у режимі online.

Знання та уміння, набуті учасниками семінару-практикуму, сприятимуть розвитку їх інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової професійної майстерності, адже сучасний педагог є провідником позитивних змін.

20190116 152020 20190116 150531 20190116 152020 20190116 150531
  20190116 152020