20190116 151952Демократизація українського суспільства, а разом із ним і вищої освіти, вимагає все гучніше порушувати питання про права дитини: у родині, у школі, у державі.

21 лютого в рамках декади педагогічної майстерності викладачів суспільних дисциплін викладач Святого Г. І. зі студентами 11 СО (ом) групи провела заняття- дискусію з елементами тренінга «Вчимося захищати свої права».

Мета заходу: сприяти формуванню правового світогляду підлітків, який включав би систему теоретико-практичних поглядів на права дитини та механізми їх захисту,і на цій основі формувати відповідну активну соціальну і громадянську компетентності, можливість реалізації прав у повсякденному житті в соціумі.

В основу проведення заняття було покладено  Декларацію ООН з освіти та виховання в області прав людини,  Хартію Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини ,  практичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі  та  керівні принципи ОБСЄ щодо освіти в галузі прав людини для системи середньої школи.

Під час заняття активно використовувалися матеріали Проекту з ОДГ/ОПЛ «Живемо в демократії» – це освітній проект, спрямований на просування демократії в освіті на різних рівнях, де надані відповідні  навчальні матеріали з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.

Студентам були надані сайти, адреса та телефони правозахисних міжнародних організацій України та міста Біла Церква, що можуть надати правовий захист.

Студенти групи взяли активну участь у підготовці, проведенні заняття та показали свої теоретичні та практичні знання з предмета «Громадянська освіта», активно дискутували, підготували відеофільми та презентації.

20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952
20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952