20190116 15195228 березня 2019 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання науково-методичної ради.

У ході засідання було розглянуто і схвалено Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Завідувач навчально-методичного кабінету Тимченко О. В. зупинилася на питанні організації науково-дослідної роботи студентів.

Про стан підготовки студентів ІІ курсу спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (образотворче мистецтво) до зовнішнього незалежного оцінювання доповідали голови циклових комісій української мови, української і зарубіжної літератур  Леонова О. А., фізико-математичних дисциплін Сокол С. І., суспільних дисциплін Молокова Н. О.

Обговоривши дані питання, науково-методична рада рекомендувала головам циклових комісій враховувати у процесі планування діяльності комісії необхідність керівництва науково-дослідною роботою студентів шляхом залучення їх до участі у коледжанських, регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах в 2019/2020 навчальному році.

Адміністрації коледжу рекомендовано відзначити роботу педагогічних працівників циклових комісій:

  • природничих дисциплін (Литвин О. П.);
  • психолого-педагогічних дисциплін (Бодрик Н. В., Ратушинська А. С., Лобко Т. В.);
  • української мови, української та зарубіжної літератур (Косяк О.В.);
  • іноземних мов (Жало О. А., Лук’яненко В. П., Счастлива О. Д.);
  • образотворчого мистецтва, трудового навчання та музичного виховання (Козаченко В. Л., Слуцька Н. О.),

які забезпечують підготовку студентів до участі в науково-практичних конференціях; посилити внутрішній контроль за діяльністю педагогічних працівників, які здійснюють підготовку студентів до складання ДПА у формі ЗНО, щодо дієвості форм організації освітнього процесу на заняттях та рівня навчальних досягнень студентів; забезпечити повне виконання навчальних планів та опрацювання програмового матеріалу з математики до 21 травня 2019 року; української мови і літератури до 23 травня 2019 року; історії України до 04 червня 2019 року.

Науково-методична рада рекомендувала до друку та використання в освітньому процесі коледжу рукопис матеріалів студентської конференції «Екологічна освіта школярів сьогодні – екологічна культура суспільства завтра» упорядників Литвин О. П., Тимченко О. В., викладачів природничих дисциплін, викладачів-методистів.

20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952 20190116 151952