20190116 15195229 березня 2019 року в рамках декади психолого-педагогічних дисциплін викладач Лобко Т. В. провела відкрите семінарське заняття з історії педагогіки зі студентами  301 СР групи на тему «Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття». Під час заняття студенти в творчих групах досліджували та аналізували педагогічні ідеї реформаторської педагогіки, педагогіки вільного виховання, експериментальної педагогіки, прагматичної педагогіки Д. Дьюї, гуманістичні засади М.Монтесорі та С.Френе, а також ідеї цілісного виховання Р. Штайнера. Така організація навчального процесу сприяла розвитку вміння студентів працювати з історико-педагогічною літературою та першоджерелами, розширенню професійного світогляду, збагаченню духовної культури майбутніх педагогів. Тестова перевірка знань та заповнення схеми реформаторської педагогіки допомогли студентам здійснити рефлексивний аналіз своєї діяльності на занятті.

20190116 151952 20190116 151952