01  10 грудня 2020 року в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» відбулися педагогічні читання «Втілення ідей Софії Русової в сучасну освітню практику», модераторами яких були завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти, кандидат психологічних наук Тетяна Панченко та старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Надія Стаднік.

  Софія Русова увійшла в історію педагогічної думки, найперше, як визначний теоретик дошкільного виховання дитини. Завдання педагогів, на думку С. Русової, – не лише збудити в дитини її здібності, цікавість, почуття, а й виховати любов до рідної культури за допомогою дидактичних матеріалів, ігор, забав, праці. Саме ці ідеї обговорювалися під час педагогічних читань.       
   Педагогічні читання розпочала вступним словом старший викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти коледжу, кандидат педагогічних наук, гарант освітньої програми «Дошкільна освіта» Надія Стаднік.
   Під час читань дослідники просвітницької та педагогічної діяльності С. Русової, викладачі кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти та студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта виступили з низкою змістовних доповідей, основною темою яких був сучасний погляд на впровадження ідей видатного педагога в реформування освітнього середовища закладів дошкільної освіти України.