01  Згідно з річним планом роботи з 01 по 12 лютого 2021 року в Комунальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» проходила декада педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних дисциплін, які ділилися своїм накопиченим досвідом, педагогічними новинками та інноваційними знахідками.

 Упродовж декади досвідчені педагоги коледжу Хоренко Т.О.,  Крутько І. М.,  Журавська Н. М. і Сокол С. І. розкрили свої скарбнички творчості та досвіду,  представили їх колегам. Усі заняття були проведені на високому рівні: 01.02.2021 року – заняття з фізики в 11 СО(ом) групі «Використання основних положень молекулярно-кінетичної теорії речовини при розв’язуванні задач» (Хоренко Т. О.); 02.02.2021 року – заняття з математики у 14 ПО(ін) групі «Розв’язування логарифмічних рівнянь» (Крутько І. М.); 09.02.2021 року – заняття з математики у 21 ПО(і) групі «Тіла обертання. Куля і сфера» (Сокол С. І.); 10.02.2021 року – заняття з математики у 21 СО(ом) групі «Задачі на знаходження об’ємів циліндра і конуса» (Журавська Н. М.). Справжнім майстер-класом на тему «Показникові рівняння, способи їх розв’язування» стало відкрите заняття гуртка «Юний математик» керівника Титаренко Л. П.

  Із метою вдосконалення цифрової компетентності педагогів та підвищення якості проведення навчальних занять із використанням ІКТН викладачем інформатики Галашевською В. М. проведено семінар-практикум «Технології використання інтерактивних плакатів в освітньому процесі».

  Студенти ІІІ курсу під керівництвом викладача інформатики Парфенової Ю. А. взяли участь у захоплюючому веб-квесті «Безпечний інтернет».

  Для виявлення талановитих студентів було проведено І етап XII  Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (03.02.2021) та І етап  XV Всеукраїнської олімпіади з інформатики і комп’ютерної техніки серед студентів коледжу (11.02.2021). Методичний супровід підготовки переможців до ІІ етапу олімпіад здійснюють викладачі Титаренко Л. П., Парфенова Ю. А.

  Актуальні проблеми сучасної освіти були обговорені викладачами циклової комісії під час проведення засідання круглого столу «Особливості навчання математики і інформатики в Новій українській школі» (координатор Сокол С. І.).

  Проведена в період декади робота сприяла розвитку професійної компетентності та творчого потенціалу педагогічних працівників коледжу.

 01  
01 01