26.09.0124 вересня 2014 року відбулося засідання методичної ради коледжу.

Із питання порядку денного «Положення пр. курсову роботу в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» виступила методист навчально-методичного кабінету А.С. Ратушинська.

Увага присутніх була зосереджена на тому, що виконання курсових робіт систематизує й  закріплює теоретичні, практичні знання і навички, отримані під час навчання; виявляє дослідницькі навички; визначає фаховий рівень студентів з відповідної дисципліни, їх здатність до самостійної роботи.  У свою чергу, курсова робота є підсумком виконання всієї навчальної програми, її зміст повинен охоплювати типові завдання діяльності та уміння, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста, та свідчити про професійну сформованість фахівця.

Про  плани роботи на 2014/2015 н.р. семінару-практикуму «Удосконалюємо наукове та ділове мовлення», постійно діючого семінару «Професійна адаптація та соціалізація студентів» доповідали відповідно Н.Ю. Корчинська, викладач української мови і літератури коледжу, Л.С.Мушинська, завідувач навчально-виробничої практики.

За результатами обговорення виступів методична рада прийняла рішення про схвалення планів роботи семінарів на 2014/2015 н.р.

Під час засідання було розглянуто і схвалено методичні рекомендації та посібники викладачів коледжу:

Тимченко О.В. Використання алгоритмів при розв’язанні розрахункових задач з хімії : навчально-методичний посібник.

Донченко Ю.В. Історія України (від найдавніших часів до сьогодення) : словник-довідник.

Косяк О.В., Корчинська Н.Ю.Основи культури і техніки мовлення : навчально-методичний посібник.

Слуцька Н.О. Образотворче мистецтво з методикою навчання : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта».

Слуцька Н.О. Образотворче мистецтво з методикою навчання : методичні рекомендації до самостійної роботидля студентів денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта».

Слуцька Н.О. Скульптура малих форм : методичні рекомендації до самостійної роботидля студентів денної форми навчання спеціальності «Образотворче мистецтво».

Слуцька Н.О. Образотворче мистецтво з методикою навчання : методичні рекомендації до самостійної роботидля студентів заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта».

Ратушинська А.С. «Людина і світ» з методикою навчання : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта».

 

26.09.02   26.09.03