Надрукувати
Категорія: Новини коледжу
Перегляди: 219

    У рамках декади педагогічної майстерності викладачів фізико-математичних дисциплін КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»  07 лютого 2022 року було проведено викладачем-методистом Людмилою Титаренко відкрите  заняття з  дисципліни «Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія» на тему «Тіла обертання. Циліндр».

    Мета даного заняття – формування у студентів понять: «тіло обертання», «циліндр», «основи і твірні циліндра», «радіус, висота і вісь циліндра», «осьовий переріз циліндра»; формування вмінь знаходити елементи циліндра, застосовувати здобуті знання на практиці.

    На занятті Людмила Титаренко надала історичну довідку про те, що перші наукові відомості про тіла обертання зустрічаються в ХІ ст. в книзі Евкліда «Начала», зокрема, процитувала його: «Якщо обертовий навколо однієї з своїх сторін прямокутник ліворуч повертається в те ж саме положення, з якого він почав рухатися, то описана фігура буде циліндром». Наголосила, що тіла обертання широко зустрічаються в природі, архітектурі, техніці та побуті. Тому знання про циліндр та його елементи необхідні для вирішення практичних задач.

    Реалізації поставленої мети сприяли науковий виклад нового навчального матеріалу, широке застосування педагогом цифрових засобів навчання, онлайн-ресурсів, завдань творчого спрямування. Студенти 21ПО (і) групи показали уміння засвоювати нові знання, володіння навчальним матеріалом, здатність до аналізу, синтезу й узагальнення інформації.

    Присутні педагоги відзначили, що заняття було  побудовано як цілісна система взаємодії викладача і студентів на основі співробітництва  та спрямоване на формування вмінь застосовувати здобуті знання при розв’язуванні практичних задач.