5.08.023 грудня 2014 року викладачем Маценко Іриною Василівною у рамках декади педагогічної майстерності викладачів циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін було проведено відкрите заняття з навчальної дисципліни «Загальна психологія» на тему «Пам’ять» для студентів 101 СП групи.

Широкий діапазон форм та прийомів діяльності викладача Маценко І. В. надає можливість рівного доступу до високоякісної освіти та різностороннього розвитку особистості. У ході заняття було використано інтерактивну дошку ITeach, програмне забезпечення SMART Notebook 10, Web-сервис Lerningapps.org, веб-сайт КВАДРИВІУМ http://bcgpedkoledg.blogspot.com.

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій дали можливість студентам І курсу показати свою ерудицію, кмітливість, знання