5.12.042 грудня  2014 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося відкриття декади педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін «Нові орієнтири підготовки педагогів на шляху до майстерності», присвячене пам’яті видатного педагога сучасності Івана Зязюна. На зібранні були присутні педагогічні працівники та студенти коледжу.

 Голова циклової комісії Н.В. Бодрик ознайомила присутніх із заходами, які будуть проведені у рамках декади з метою поглиблення інтересу майбутніх освітян до професії вчителя, збагачення їх досвіду щодо організації та проведення навчально-виховного процесу у школі, розширення уявлень про сучасні педагогічні технології навчання та виховання школярів.

Нинішнє життя в Україні, яке динамічно змінюється, кидає виклики фахівцям усіх сфер. Але, очевидно, найбільш відчутні вони  в освіті. Яким має бути учитель, здатний не лише навчити, а й закласти у юні душі відчуття єдності держави, глибокого українського національного патріотизму, але у той же час і толерантності та уміння поважати позицію іншого?

Розглядаючи ціннісні пріоритети підготовки вчителя, І. Зязюн зазначав, що економічні, соціально-політичні й суспільні процеси у вітчизняній освіті призвели до загрозливої ситуації, за якою проглядаються ознаки деградації молодого покоління, духовного і фізичного зубожіння.

Все більш очевидною стає необхідність вживання невідкладних заходів щодо збереження системи освіти і нагромаджених вітчизняною школою та педагогічною наукою традицій і досвіду. Суспільству слід визначити пріоритетне ставлення до освіти, до соціальної місії вчителя. Адже він є тим основним стрижнем духовної культури, від якого залежить не лише те, якими ми є сьогодні, але й те, якими ми будемо в майбутньому.

Завтрашній день України буде багато в чому визначатися рівнем освіти і професійної підготовки сучасного молодого покоління, його світоглядною позицією, бажанням і вмінням брати активну участь у відродженні України.

Особливо проникливим був виступ викладача педагогічної майстерності коледжу Т.О. Міщенко, яка згадала і методи роботи Івана Зязюна, і ту його спадщину, яку він залишив сучасним педагогам.

З вітальним словом до учасників засідання виступили Л.Г. Кондратова,  старший науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН, кандидат педагогічних наук  і в.о. директора коледжу В.А. Ружицький, які зазначили, що світла пам'ять про Івана Зязюна назавжди збережеться в серцях освітян.

Наприкінці заходу відбулося вручення сертифікатів викладачам і студентам коледжу, учасникам Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи», організаторами якої був Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 5.12.01  5.12.02  5.12.03
 5.12.05  5.12.06  5.12.07