9.12.039 грудня  2014 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулася студентська науково-практична конференція

«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах інноваційного освітнього простору»

На конференції були присутні: Клочко А.О., завідувачка науково-методичним кабінетом; викладачі циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін (наукові керівники – Синякова В.Б., кандидат педагогічних наук; Бодрик Н.В., викладач-методист; Міщенко Т.О., викладач-методист;   Медвідь Л.В., викладач-методист;  Кошова Ю.О., Бойко А.В.) та студенти коледжу.

З вітальним словом до молодих науковців звернулася Синякова В.Б., кандидат педагогічних наук.

У  програмі конференції розглядали наступну тематику досліджень:

1.Реалізація громадянського виховання молодших школярів через проектну діяльність.  (Поліщук Аліна 42 ПОа група)

2.Система роботи соціального педагога  з  превентивного виховання школярів. (Бондар Каріна – 302 СП група)

            науковий керівник – Бодрик Н.В.

3.Як розвивати емоційний інтелект. (Колногузенка  Анна42 ПОа група)

            науковий керівник – Міщенко Т.О.

4. Методи та форми роботи соціального педагога з неповними сім’ями. (Рибак Тетяна – 302 СП група)

5.Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, схильних  до алкоголізму. (Матусевич Наталія – 302 СП група)

науковий керівник – Медвідь Л.В.

6.Психологічні механізми формування характеру особистості.

(Трегуб Марина – 301 СП група)

науковий керівник – Кошова Ю.О.

7. Вплив телебачення на  розвиток агресивної поведінки учнів молодшого шкільного  віку. (Делепенюк Оксана - 301 СП група)

8. Психологічна готовність дітей до школи. (Бровченко Олександр - 301 СП група)    

науковий керівник – Синякова В.Б., кандидат педагогічних наук.

 9. Вплив середовища на формування особистості школяра. (Кислян  Катерина – 302 СП група)

науковий керівник – Бойко А.В.

 10.Застосування нескладних дослідів у початкових класах на уроках  природознавства. (Лінько Юлія – 41 ПОі група)

науковий керівник – Ратушинська А.С. кандидат педагогічних наук.

   

     За результатами обговорення виступів на конференції були прийняті відповідні рекомендації:

- продовжувати подальший розвиток студентської наукової діяльності;

- залучати  більше студентів до психолого-педагогічних досліджень;

- звернути увагу на практичний компонент науково-дослідницької діяльності студентів;

- матеріали конференції опублікувати у збірник;

- активізувати роботу органів студентського самоврядування і студентського наукового товариства в організації науково-дослідницької роботи студентів та проведенні наукових студентських конференцій;

- організувати науково-практичні конференції студентів із використанням інноваційних технологій у вигляді Інтернет - конференцій.

9.12.01 9.12.02