23.01.0121 січня 2015 року відбулося засідання методичної ради КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», на якому розглядалися такі питання:             

1. Про творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються у 2014/2015 навчальному році.

2. Про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками коледжу.

Розгляд питань розпочався заслуховуванням творчих звітів викладачів, які атестуються у 2014/2015 навчальному році на присвоєння (відповідність) спеціаліста вищої категорії та педагогічного звання «викладач-методист». Основною метою такого звіту є презентація  результатів професійної діяльності викладача за міжатестаційний період у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму. Звітуючи, викладачі висвітлювали такі питання, як: анкетні дані, особисті нагороди, результати попередньої атестації та курсової перепідготовки, проблему, над розв’язанням якої працюють, педагогічне кредо, участь у роботі циклових комісій, декадах педагогічної майстерності, відкриті заняття та виховні заходи, цікаві педагогічні знахідки, які розкривають творчість педагога, банк даних роботи викладача, науково-дослідницьку роботу, власні друковані збірники та посібники, інновації у роботі, творчу лабораторію викладача тощо.

Наступне питання порядку денного присвячене розгляду рукописів навчально-методичних видань, підготовлених викладачами коледжу. Радою схвалені і рекомендовані до використання у навчальному процесі коледжу такі видання:

Кошинська І.А., Жало О.А. Англійська мова : навчальний посібник.

Хоренко Т.О. Фізика : методичний посібник.

Кошова Ю.О. Соціальний супровід сім’ї : навчально-методичний посібник.

Синякова В.Б. Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах інноваційного освітнього простору : збірник матеріалів конференції.

23.01.02 23.01.03 23.01.04 23.01.05 23.01.06