Чи існує в Україні справжня еліта, яка може створити дійсно ефективний державний механізм і буде стрижнем громадянського суспільства? Хто може краще вирішити проблеми студентів, ніж вони самі? Так, усі ці запитання є сьогодні актуальними, але вони не є риторичними, бо відповідь на них існує! Усе починається зі студентства, органів студентського самоуправління, які згідно Закону України «Про вищу освіту», стаття 38 «Студентське самоврядування» покликані захищати права студентів, забезпечувати якісний зв'язок з адміністрацією вищого навчального закладу, сприяти гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі студентське самоврядування працює, щороку поновлюючись і шукаючи шляхи вирішення студентських питань та реалізації цікавих ідей сучасної молоді. Воно здійснюється на рівні академічних груп, гуртожитку, коледжу. З урахуванням вимог часу, з метою удосконалення форм і методів роботи студентського самоврядування, формування у студентської молоді активної громадської позиції, розвитку лідерських здібностей студентською радою самоврядування коледжу було прийнято рішення провести з 16 березня по 23 березня 2015 року Тиждень студентського самоврядування в коледжі. Справа клопітка, проте серйозна та важлива. Вона вимагає певних творчих зусиль, ініціативи та підтримки з боку адміністрації і викладачів. Але приємно, що домінуючим напрямком діяльності педагогічного колективу Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу є безперервна робота над тим, щоб студенти отримали глибокі і міцні знання та під час самостійної педагогічної діяльності були здатні самостійно вирішувати конкретні практичні ситуації, аналізувати проблемні питання сучасного навчально-виховного процесу.

Доволі насиченим, багатим на заходи і враження став Тиждень студентського самоврядування. Студентська рада коледжу залучила до проведення занять 28 студентів, які стали дублерами викладачів англійської мови, світової та української літератур, основ правознавства, всесвітньої історії, соціального супроводу сім’ї, історії педагогіки, етнопедагогіки тощо. А Тимченко К. та Хмарська М. (студенти 32 ПОа групи) підготували та провели показові уроки з природознавства для студентів 21 ПОі та 22 Поа груп.

     

«17-18 березня 2015 року я проводила заняття з англійської мови в 10 ПОі, 12 ПОа та 11 ОМ групах. Від проведення пар залишилися лише позитивні враження. Тематика занять виявилася дещо важкою, але разом з викладачем Лук’яненко В.П. ми знайшли шляхи вирішення цієї проблеми, підібравши цікаві форми роботи, які допомогли студентам-першокурсникам зрозуміти навчальний матеріал».

Головатенко Анастасія, студентка 42 ПОа групи

   
         
     

«Мені сподобалося, як заняття з англійської мови провів Ярмола Ян. Воно було проведено на високому рівневі. Під час заняття була зразкова дисципліна. Ян Олегович зрозуміло та доступно виклав новий матеріал, наприкінці пари об’єктивно оцінив відповіді усіх студентів».

Катюга Крістіна, студентка 11 ПОі групи

   
         
     

«Мені дуже сподобалося проводити заняття зі студентами. Це щось нове – викладати навчальний матеріал не молодшим школярам, а дорослим дівчатам. Я ретельно готувалася до проведення заняття з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів 32 ПОа групи, адже матеріал має відповідати їх рівневі».

Сергієнко Яна, студентка 32 ПОа групи

   
         
     

«17 березня 2015 року проводила заняття зі світової літератури в 11 Поі групі. Воно було присвячене розкриттю впливу подій ІІ світової війни на літературу ІІ половини ХХ століття. Я отримала найкращі емоції від  атмосфери, що панувала в аудиторії. Студенти-першокурсники вразили мене своїм умінням слухати, активно обговорювати побачене та почуте. А свідченням результативності проведеного заняття стали високі результати літературного диктанту, який проводився наприкінці пари».

Бодарєва Таїсія, студентка 42 ПОа групи

   
         
     

«20 березня 2015 року проводила заняття з української літератури в 12 ПОа групі. Студенти вразили мене своєю обізнаністю під час літературної розминки на початку заняття. Першокурсники активно висловлювали свої думки. Приємно те, що вони намагалися не повторюватися».

Бодарєва Таїсія, студентка 42 ПОа групи

   
         
     

«А коли буде ще тиждень студентського самоврядування? Я хочу проводити заняття знову!».

Філіпова Ірина, студентка 13 ПОа групи, після проведення заняття з англійської мови в 13 ПОа групі