16.04.02

27 травня 2015 року відбулося засідання методичної ради КВНЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”.

У центрі уваги були такі питання:

1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2014/2015 н.р.

2. Про науково-методичну роботу циклових комісій у 2014/2015 н.р.

3. Про форми організації методичної роботи у 2015/2016 н.р.

4. Про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками коледжу.

 

1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2014/2015 н.р.

Доповідач: Хоренко Т.О., заступник директора з навчально-виховної роботи

Ухвалили:

1. Прийняти інформацію до відома.

2. Обговорити в циклових комісіях недоліки, виявлені в ході атестаційної кампанії.

 

2. Про науково-методичну роботу циклових комісій у 2014/2015 н.р.

Доповідачі:

Бодрик Н.В., голова циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін;

Власова Т.Д., голова циклової комісії викладачів трудового навчання, образотворчого мистецтва та музичного виховання;

Власюк Є.В., голова циклової комісії викладачів української мови, української та світової літератур;

Лук’яненко В.П., голова циклової комісії викладачів іноземних мов;

Молокова Н.О., голова циклової комісії викладачів суспільних дисциплін;

Сокол С.І., голова циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін;.

Тимченко О.В., голова циклової комісії викладачів природничих дисциплін;

Фастовець І.А., голова циклової комісії викладачів фізичного виховання, захисту Вітчизни, БЖД та охорони праці.

Ухвалили:

1. Прийняти інформацію до відома

2. Розпочати підготовку комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін, охоплених комісією, для дистанційного навчання з 01.06.2015.

3. Активізувати роботу щодо розроблення і впровадження нових форм, методів і технологій навчання студентів у коледжі.

 

3. Про форми організації методичної роботи у 2015/2016 н.р.

Доповідач: Литвин О. П, завідувач науково-методичного кабінету.

Ухвалили:

1. Прийняти інформацію до відома.

2. Поновити роботу психолого-педагогічного семінару, майстер-класу з вересня 2015 року.

3. Запровадити з вересня 2015 року такі дидактичні форми методичної роботи: методичні оперативки (для голів циклових комісій), роботу творчої групи викладачів (організація роботи над новою науково-методичною проблемою коледжу), зустрічі за круглим столом (резонансні питання роботи коледжу).

 

4. Про рукописи навчально-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками коледжу.

4.1. Основи правознавства: зошит.

Автор: Молокова Н. О., викладач суспільних дисциплін, викладач-методист.

Рецензент: Мушинська Л.С., викладач суспільних дисциплін КВНЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”, викладач-методист.

Ухвалили:

1. Схвалити рукопис зошита з основ правознавства.

2. Подати на розгляд науково-методичної ради КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів” з метою експертної оцінки у зв’язку з атестацією викладача

4.2. З Україною в серці: збірка студентських творчих робіт на патріотичну тематику.

Упорядник: Косяк О. В., викладач української мови, української та світової літератур КВНЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”, викладач-методист.

Рецензент: Нужда В. П.,викладач дитячої літератури КВНЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”, викладач-методист.

Ухвалили:

1. Схвалити рукопис збірки студентських творчих робіт на патріотичну тематику.

2. Рекомендувати до друку окремим виданням та використання у навчальному і виховному процесах коледжу.

4.3. Основи медичних знань. Навчально-методичний посібник.

Автор-упорядник: Прокопчук Т.П., викладач природничих дисциплін, викладач-методист.

Рецензент: Тимченко О.В., викладач природничих дисциплін КВНЗ КОР “Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж”, викладач-методист.

Ухвалили:

1. Схвалити рукопис навчально-методичного посібника.

2. Подати на розгляд навчально-методичної ради ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” з метою експертної оцінки та рекомендації до друку.