20150826 11464019 листопада 2015 року у рамках декади педагогічної майстерності циклової комісії викладачів іноземних мов було проведено відкриту годину куратора академічної групи Жало О.А. англійською мовою для студентів 12 ПО (а) групи спеціальності 5.01010201 Початкова освіта спеціалізація англійська мова на тему «Україна – європейська країна».

Відкрита година куратора пройшла у формі презентації з елементами вікторини, творчих проектів. Мета заходу – формувати позитивне ставлення і розуміння особливостей різних країн і культур, готовність до взаємопорозуміння, здатність жити та співпрацювати з представниками інших мов, культур; розвивати інтерес до іншомовного спілкування, розширювати його предметний зміст, надати студентам можливість виходу за рамки свого контексту діяльності; виховувати любов до рідної країни, прагнення своєю працею примножувати здобутки українського народу; формувати у студентів почуття самосвідомості, уміння встановлювати контакти, взаємодіяти, співпрацювати.

У ході заходу студенти поглибили свої знання про країни Європейського Союзу та рідну країну, активізували у вживанні тематичну лексику, вдосконалювали мовні навички та мовленнєві вміння. Використання інтерактивних форм роботи, реалізація технологій активного навчання дозволили створити позитивну атмосферу, ситуацію успіху, сприяли підсиленню мотивації навчання, збільшили можливості на самовираження для кожного студента.

20150826 114640 20150826 114640