20150826 11464026 листопада 2015 року у рамках декади педагогічної майстерності циклової комісії викладачів іноземних мов було проведено презентацію проектних робіт студентів 3 курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта на тему «Проблеми формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи» (викладач Жало О.А.).

Мета виставки «Методична майстерня» – сприяти формуванню професійної педагогічної компетенції майбутнього вчителя, реалізувати теоретичні знання та професійно-методичні вміння студентів, а саме: визначати ефективні способи формування мовленнєвих вмінь; підбирати і складати вправи для формування вмінь читання, аудіювання, мовлення, письма; добирати матеріал для формування соціокультурної компетенції молодших школярів; планувати і проводити фрагменти уроків з формування мовленнєвої компетенції; розвивати комунікативні здібності студентів: вільне володіння лексикою, зокрема професійною, уміння встановлювати контакти, взаємодіяти в професійному, діловому і особистому спілкуванні, активно взаємодіяти в груповій і колективній діяльності, обміну інформацією, створення ситуації співпраці і успіху.

Студенти 32 ПО (а) групи представили фрагменти уроків, колективні творчі проектні роботи на тему «Проблеми формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи», які надали можливість студентам самореалізуватися, передбачити майбутній особистий професійний досвід.

Представлені проектні роботи дозволяють оцінити підготовку студентів 3 курсу до проходження педагогічної практики «Пробні уроки та заняття» у базових школах м. Білої Церкви та їх готовність до роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Проведення виставки сприяло не тільки узагальненню і розповсюдженню передового досвіду педагогічної діяльності, але й засвідчило значний інтелектуальний та педагогічний потенціал студентів коледжу.

20150826 114640 20150826 114640
20150826 114640