20150826 114640 Під час занять шахами студенти КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагочний коледж» отримують корисні вміння та навички, необхідні у практичній діяльності. Заняття в гуртку розвивають у студентів мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, сувору послідовність міркувань. Протягом навчання студенти опановують найважливіші логічні операції: аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, обґрунтування висновків. У них формуються навички роботи із різноманітними джерелами, самостійної дослідницької роботи, уміння користуватись довідковою літературою.

02 грудня 2015 року в КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагочний коледж» були проведені змагання з шахів серед студентів коледжу.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ:

І місце – Тимченко Кирило Володимирович

ІІ місце – Борисенко Анна Володимирівна

ІІІ місце – Горобінська Марина Миколаївна

20150826 114640