DSC415230 листопада 2015 року  відбулося засідання педагогічної ради Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» з теми «Адаптація студентів нового набору до освітнього процесу в умовах коледжу»

З доповіддю про стан адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у коледжі виступила завідувач відділення Прокопчук Т. П., яка проаналізувала навчальну діяльність та відвідування занять студентами першого курсу. Доповідач відзначила, що навчально-виховна робота на першому курсі  проводиться з урахуванням вікових особливостей студентів, рівня їх підготовки, а також специфіки спеціальностей – «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво», «Соціальна педагогіка». Перехід учорашніх школярів від класно-урочної системи навчання до переважно самостійних занять нерідко відбувається досить боляче, а часто і з великими ускладненнями. Часто це призводить до пропусків навчальних занять без поважної причини.  Завідувач відділення звернула увагу членів педагогічної ради на студентів, які потребують підвищеної уваги з боку викладачів та кураторів.        

Співдоповідачем була  практичний психолог навчального закладу Бодрик Н. В., яка ознайомила членів педагогічної ради з особливостями адаптації студентів першого курсу.

 В обговоренні взяли  участь викладачі та куратори коледжу: Титаренко Л. П., викладач математики; Бородійчук Г. П., викладач української мови та літератури;  Жало О. А., викладач англійської мови;  Козаченко В. Л., куратор 11 ОМ групи

Обговоривши основне питання педагогічної ради, викладацький колектив продовжить  роботу, спрямовану  на розвиток творчого потенціалу особистості,  формування у студентів компетентностей і комунікацій, необхідних для життя і роботи у XXI столітті.

 DSC4159        DSC4165
 DSC4171        DSC4174