20150826 114640П’ятий рік викладач хімії, викладач-методист КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» Прокопчук Тетяна Петрівна працює над науково-методичною проблемою «Формування пізнавальної діяльності студентів на заняттях хімії в системі особистісно орієнтованого навчання». Актуальність даної проблеми визначається змінами, що відбуваються в умовах реформування вищої освіти. Ось тому педагог звертається до нового стилю мислення, нових методів та технологій навчання, спрямованих на формування пізнавальної активності через стимулювання самостійної творчо-пошукової діяльності студентів. Підтвердженням цього став 8 грудня 2015 року майстер-клас Т.П. Прокопчук, в рамках якого викладач провела відкрите заняття з хімії в 12 ПО(а) групі коледжу на тему: «Загальні хімічні властивості металів. Металічні руди. Загальні методи добування металів. ЛР № 5. Хімічні властивості металів».

У ході заняття викладач для активізації пізнавальної діяльності студентів вміло інтегрувала традиційні та інтерактивні методи навчання: бесіда, розповідь, експеримент, дешифрування, мозковий штурм, робота в малих групах, самостійна робота, робота на дошці, навчальні презентації студентів, використання натуральних та аудіовізуальних наочних посібників, зокрема, інструментів Bubl.us, Learning Apps. Вміле використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання сприяло:

1) на мотиваційно-орієнтованому етапі: визначенню теми та завдань заняття (робота над загадками, презентація відгадок, дешифрування);

2) під час проведення теоретичної частини: швидкому, наочному поданню в різних форматах навчального матеріалу (у вигляді презентацій, таблиць, схем, графічних зображень, відео тощо);

3) на етапі закріплення: аналізу й корегування засвоєних знань і вмінь (матеріали, подані в електронному вигляді, легко і швидко можна доопрацювати, відкоригувати).

4) у ході лабораторної роботи: самостійним письмовим висновкам та удосконаленню навичок студентів записувати рівняння з вказівкою окисника і відновника, рівняння реакцій у іонно-молекулярній формі (відео з дослідами).

З присутніми на занятті викладачами Прокопчук Т.П. поділилась досвідом роботи над даною проблемою.