20150826 11464018 грудня 2015 року відбувся майстер-клас викладача природничих дисциплін, викладача-методиста КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» Тимченко Олени Вікторівни на тему «Використання алгоритмів на заняттях хімії з метою формування практичних умінь і навичок студентів».

На базі 11 ПО(і) групи проведено відкрите заняття з хімії на тему «Лужноземельні елементи і магній».

У ході практичного заняття були реалізовані такі форми роботи: фронтальна, кооперативно-групова, індивідуальна. Викладач уміло інтегрував традиційні методи і прийоми навчання з використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання: бесіда, робота з підручником, самостійна робота, захист міні-проектів, вирішення пізнавальних завдань, складання пазлів, хімічний експеримент, інтерактивне опитування за допомогою прийому «багато мишей».

Реалізовано міждисциплінарні зв’язки:

- біологія: біологічна роль кальцію і магнію;

- географія: поширеність сполук кальцію і магнію в природі;

- фізика: фізичні властивості кальцію і магнію;

- література: дослідження правдоподібності хімічного процесу розчинення перлів у романі Генрі Хаггарда «Клеопатра».

Використання ІКТ сприяло:

- мотивації, визначенню теми і завдань заняття (складання пазлів);

- наочному поданню теоретичного матеріалу;

- роботі студентів у групі та швидкому оцінюванню рівня засвоєння матеріалу (прийом «багато мишей») та коригуванню їх знань і умінь;

- активному залученню студентів до процесу реалізації практичних завдань заняття, розвитку самостійності;

- підтримці взаємодії «викладач-студент», «студент-студент», «студент-викладач»;

- удосконаленню вмінь аналізувати, порівнювати, формулювати висновки, відповідати доказово.

Під час обговорення заняття Тимченко О.В. представила доробок з обраної науково-методичної проблеми та акцентувала увагу на використанні алгоритмів на занятті.

20150826 114640 20150826 114640
20150826 114640 20150826 114640