27.01.06

26.01.2016 у рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів-методистів англійської, німецької, французької мов на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» викладачем коледжу Лук’яненко В. П. був проведений майстер-клас на тему «Реалізація соціокультурного компонента у процесі вивчення іноземної мови».                                             

Оскільки соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови передбачає ознайомлення студентів із культурно-побутовими особливостями, манерою спілкування, нормами комунікативної поведінки та етикету, то викладач акцентувала увагу на перегляді художніх фільмів англійською мовою як джерела лінгвістичної та культурної інформації та виконання творчих завдань до них.  

В. П. Лук’яненко зазначила, що однією з причин перегляду художніх фільмів з іноземної мови є ще й те, що вони дають змогу дізнатися про звичаї, традиції, особливості поведінки людей у країнах, мова яких вивчається. І хоча у більшості художніх фільмів герої живуть і діють у вигаданому світі, але ж вони є копією реального життя і відображають частину загальної культури народу. Мовлення персонажів прямо вказує на їх почуття; мовні структури і лексичні одиниці, які використовуються в комунікативних ситуаціях, наближені до реальних. Студенти під час перегляду фільму знайомляться з соціально-культурним оточенням, мовою повсякденного спілкування. Це допомагає збагатити кругозір студентів та формувати їх мовленнєвий етикет.

Матеріалом майстер-класу став посібник для читання англійською мовою(укладач В. В. Євченко), в якому представлено роман канадської письменниці Л. Монтгомері «Ann of Green Gables» та однойменний фільм. Викладач поділилася досвідом, як краще допомогти студенту зрозуміти оригінальний художній твір і на його основі розвивати власні практичні мовні уміння і навички, удосконалювати культуру мовлення, як навчити студентів сприймати літературний твір у його культурологічному і часовому контексті.

Під час майстер-класу панував чудовий настрій і творча атмосфера.

27.01.07