DSC5308

25 січня 2016 року відбулося чергове засідання Педагогічної ради КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

 Порядок денний Педагогічної ради реалізувався за таким планом:

1. Про виконання рішень Педагогічної ради від 30 листопада 2015 року.

Доповідач: Прокопчук Т. П., завідувач
відділень «Початкова освіта»,
«Образотворче мистецтво».

УХВАЛИЛИ:

Прийняти інформацію до відома.

2. Традиції та інновації у педагогічній практиці студентів коледжу.

Доповідач: Мушинська Л. С. – завідувач
навчально-виробничої практики коледжу.

            У обговоренні питання взяли участь такі викладачі коледжу:

1. Кошова Ю. О., викладач педагогіки, керівник педагогічної практики студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» - «Інтеграція традиційних та інноваційних форм і методів у процесі педагогічної практики студентів спеціальності «Соціальна педагогіка».

2. Пількевич О. Д., викладач безпеки життєдіяльності, – «Інноваційні підходи до вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності».

3. Ковальова С. В., керівник педагогічної практики «Пробні уроки та заняття», - «Використання інноваційних методик на пробних уроках з музичного мистецтва».

4. Тимченко О. В., викладач хімії та біології, керівник педагогічної практики «Позакласна та позашкільна виховна робота» - «Традиції та інновації на педагогічній практиці з позакласної та позашкільної виховної роботи».

5. Власюк Є. В., викладач української мови та літератури, керівник педагогічної практики «Пробні уроки та заняття», - «Використання студентами коледжу інформаційно-комп’ютерних технологій на пробних уроках з української мови».

6. Галашевська В. М., викладач інформатики, керівник педагогічної практики «Пробні уроки та заняття», - «Традиції та інновації на пробних уроках з основ інформатики».

7. Власова Т. Д., викладач методики трудового навчання з практикумом, керівник педагогічної практики «Пробні уроки та заняття»,  - «Використання студентами коледжу інноваційних методик на уроках трудового навчання в початкових класах». 

Заслухавши та обговоривши питання «Традиції та інновації у педагогічній практиці студентів коледжу» педагогічна рада

УХВАЛИЛА:

1. Завідувачу навчально-виробничої практики провести моніторинг щодо використання інновацій студентами випускних груп на переддипломній педагогічній практиці та розглянути результати на нараді при директору.

До 11.02.2016
Відповідальні: Мушинська Л.С., завідувач
навчально-виробничої практики

2. Головам циклових комісій на засіданнях циклових комісій обговорити підсумки педагогічної практики за І семестр 2015-2016 н.р., приділивши особливу увагу інтеграції традиційних та інноваційних технологій під час вивчення методик навчання та підготовки пробних уроків та занять.

 До 01.02.2016
Відповідальні: голови циклових комісій.

3. Викладачам коледжу активізувати роботу щодо оприлюднення досягнень студентів з педагогічної практики на сайті коледжу.

                                                                   Протягом ІІ семестру 2015-2016 н.р.
Відповідальні: голови циклових комісій

4. Із метою поширення кращого досвіду та налагодження співпраці між студентами різних курсів започаткувати на сайті коледжу рубрику «Кращий пробний урок».

До 11.03.2016 р.
Відповідальні: Мушинська Л.С.,
завідувач навчально-виробничої практики

5. Для реалізації завдань сучасної школи розробити методичні рекомендації студентам щодо валеологізації пробних уроків та занять.

До 01.02.2016 р.
Відповідальні: Литвин О.П.,
завідувач навчально-методичним кабінетом.

6. Розробити посібник методичних рекомендацій для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» щодо організації та змісту всіх видів педагогічної практики.

До 20.05.2016
Відповідальні: викладачі психолого-педагогічних дисциплін

7. Переглянути терміни проходження практики студентами спеціальності «Соціальна педагогіка» з урахуванням специфіки роботи соціальних педагогів шкіл.

До 26.08.2016
Відповідальні: викладачі психолого-педагогічних дисциплін.

3. Про роботу над науково-методичною проблемою «Інтеграція освітньої, наукової та інноваційної діяльності як умова якісної підготовки фахівців педагогічного профілю» на I етапі – діагностично-пошуковому.

Доповідач: Литвин О. П., завідувач
навчально-методичним кабінетом.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти інформацію до відома.

2. Скласти план роботи над проблемою для завершення I етапу, розподілити обов’язки між членами педагогічного колективу,  забезпечити послідовність виконання накреслених заходів.

До 1 лютого 2016 року.
Відповідальний: Ружицький В. А,
в.о. директора коледжу.

3.Розглянути питання про роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році на нараді при директорові.

Травень 2016 р.
Відповідальна: Литвин О.П.,
завідувач навчально-методичним кабінетом.

 DSC5302      DSC5306