20150826 114640 Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у школі й залежить від підготовки вчителя.

11 лютого 2016 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулась інформаційна трибуна «Упровадження інноваційних технологій навчання у практичну роботу початкової школи».

Організатори: Ратушинська А.С., викладач методики навчання предмета «Я у світі», кандидат педагогічних наук; Медвідь Л.В., викладач психолого-педагогічних дисциплін, викладач-методист.

Програма заходу

Вступне слово

Ратушинська А.С.

15:00-15:05

Новий проект Концепції розвитку початкової освіти

Кудрицька К.М.

15:05 -15:20

Науково-педагогічний проект "Інтелект України"

Козачишина О.В.

Єременко А.В.

15:20-15:30

Музико-терапевтична технологія, освітній проект «Гармонія інтелекту та здоров'я «ПіснеЗнайка

Левадна Ю.П.

15:30-15:40

Управління інноваційними технологіями навчально-виховного процесу школи І ступеня

Семигаленко А.Р.

15:40-15:50

Застосування методу проектів у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів

Пересада В.А.

15:50-16:00

Упровадження інтерактивної технології навчання в освітній процес початкової школи

Микитенко А.І.

Павлик Ю.О.

16:00-16:10

Упровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій на уроках музики та мистецтва

Москаленко А.О.

16:10-16:20

Нейропсихологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Гіперактивні діти

Шевель Є.А.

Погоріла М.С.

16:20-16:30

Юнгська казкотерапія на тему «Розкриття внутрішнього стану людини»

Медвідь Л.В.

16:30-17:00

Звичайно, що впровадження інноваційних освітніх технологій є нелегкою справою навіть для досвідченого вчителя і потребує ґрунтовної підготовки (підбір матеріалів, складання плану, підготовка наочного, ігрового матеріалу, ретельне вивчення індивідуальних особливостей учнів класу та ін.). Педагогічний колектив коледжу докладає зусиль, щоб майбутній педагог, прагнучи досягати мети, розкривати всі здібності й таланти своїх учнів, навчити їх вчитися, знаходити істину, обов’язково шукав шляхи вдосконалення своєї методики.