Надрукувати
Категорія: Новини коледжу
Перегляди: 4110

 DSC003130 серпня 2016 року у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» відбулося засідання педагогічної ради, на якому були присутні 52 педагогічні працівники закладу.

Під час засідання було обговорено наступні питання:

1. Стратегічні вектори модернізації системи освіти в Україні.

Ружицький В. А.,
в. о. директора коледжу

2. Аналіз діяльності педагогічного колективу коледжу у 2015/2016 н. р., завдання та пріоритетні напрями роботи у 2016/2017 навчальному році.        

Хоренко Т. О.,
заступник директора з навчально-виховної роботи

3. Про діяльність бібліотеки у 2016/2017 н.р. та план роботи на 2016/2017 н.р.

Шелест Т. Д.,
завідувач бібліотеки

4. Про результати вступної кампанії  2016 року.

Корчинська Н. Ю.,
відповідальний секретар приймальної комісії

5. Про стратегію розвитку КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Ружицький В. А.,
в. о. директора коледжу

6. Про план роботи КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2016/2017  н.р.

Ружицький В. А.,
в. о. директора коледжу

7. Про регламент роботи коледжу у 2016/2017 н.р.

Хоренко Т. О.,
заступник директора з навчально-виховної роботи

8. Про навчальні плани для спеціальностей коледжу на 2016/2017 навчальний рік (доповідач Т.О. Хоренко).

Хоренко Т. О.,
заступник директора з навчально-виховної роботи

9. Про програми навчальних дисциплін.

Хоренко Т. О.,
заступник директора з навчально-виховної роботи

 10. Про проект Положення щодо індивідуального графіка навчання студентів у комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради  «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Тимченко О. В.,
методист навчально-методичного кабінету

11. Про висунення  кандидатур  на  стипендію голови  Білоцерківської  міської

 ради.

Косяк О. В.,
заступник директора з виховної роботи

У результаті обговорення педагогічною радою було прийнято рішення.

1.     Стратегічні вектори модернізації системи освіти в Україні

Ухвалили:

1. Прийняти інформацію до відома.

2. Визначити резерви підвищення ефективності освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу і розробити механізми їх використання у професійній діяльності педагогів коледжу.

До 15.09.2016 р.
Відповідальні: Хоренко Т. О., голови циклових комісій

3. Забезпечити умови ефективної реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів під час різних видів педагогічної практики.

Протягом року
Відповідальні: Мушинська Л. С., методисти з педагогічної практики

4. Педагогічним працівникам коледжу до 20.09.2016 року опрацювати проект «Нова школа» та взяти участь у Всеукраїнському обговоренні.

5. Кураторам академічних груп ІІІ-IV курсів долучити студентів до Всеукраїнського обговорення проекту «Нова школа» до 05.10.2016 року.

2.       Аналіз діяльності педагогічного колективу коледжу у 2015/2016 н.р., завдання та пріоритетні напрями роботи у 2016/2017 навчальному році

Ухвалили:

1. Схвалити діяльність педагогічного колективу коледжу у 2015/2016 н.р.

2. Прийняти до відома завдання та пріоритетні напрями роботи закладу на 2016/2017 н.р.

3. Головам циклових комісій на засіданнях  розглянути результати діяльності коледжу у 2015/2016 н.р. з метою:

-   розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і формують загальні і фахові компетентності студентів;

-   формування здатності викладачів до інновацій та пошукової роботи;

-   оновлення тематики  та забезпечення пошукових та експериментальних підходів до написання курсових робіт.

До 25.09.2016 р.
Відповідальні: Хоренко Т. О., Тимченко О. В.

4. Викладачам  коледжу:

-   проаналізувати кількісну і якісну інформації щодо результатів успішності студентів у 2015/2016 н.р.;

-   опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», лист МОН України «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх начальних закладах» від 17.08.16 № 1/9-437 та додаток до нього з метою внесення змін у робочі навчальні програми, у зміст та структуру начальних занять із загальноосвітніх дисциплін та спецметодик;

-   змінити підходи до підготовки і проведення заняття як основної форми організації освітньої діяльності в умовах лекційно-семінарської системи навчання (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпредметної інтеграції).

До 15.09.2016 р.
Відповідальні: голови циклових комісій

5. Кураторам академічних груп II-IV курсів обговорити із студентами  результати рейтингу за II семестр 2015/2016 н.р., спрогнозувати і спланувати роботу для усунення недоліків, підвищення якості навчального і виховного процесів.

До 09.09.2016 р.
Відповідальна: Косяк О. В.

6. Активізувати роботу над реалізацією проекту «5 хвилин англійською» з метою створення для педагогічних працівників та студентів можливостей її використання у освітньому процесі коледжу та базових навчальних закладах.

Протягом року
Відповідальні: Литвин О. П., Лук’яненко В. П.

3.     Про діяльність бібліотеки у 2015/2016 н.р. та план роботи на 2016/2017 н.р.

Ухвалили:

  1. Прийняти інформацію до відома.
  2. Затвердити план роботи бібліотеки коледжу на 2016/2017 н.р.
  3. Завершити роботу щодо створення віртуальної бібліотеки коледжу.

До 05.10.2016 р.
Відповідальна: Шелест Т. Д.

4.     Про результати вступної кампанії  2016 року

Ухвалили:

  1. Затвердити звіт приймальної комісії 2016 року про результати прийому на навчання до коледжу.
  2. Спрямувати організацію навчальної та виховної діяльності на адаптацію студентів-першокурсників та  орієнтацію на майбутню професійну діяльність.

До 01.12.2016 р.
Відповідальні: куратори академічних груп

5.     Про стратегію розвитку КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2016-2021  рр.

Ухвалили:

Схвалити стратегію розвитку КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2016-2021  рр.

6.     Про план роботи КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2016/2017  н.р.

Ухвалили:

Схвалити план роботи КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2016/2017  н.р.

7.     Про регламент роботи коледжу у 2016/2017 н.р.

Ухвалили:

Схвалити регламент роботи КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» на 2016/2017  н.р.

8.     Про навчальні плани для спеціальностей коледжу на 2016/2017 навчальний рік

Ухвалили:

Схвалити навчальні плани для спеціальностей коледжу на 2016/2017 навчальний рік.

9.     Про програми навчальних дисциплін   

Ухвалили:

Схвалити програми навчальних дисциплін та рекомендувати до використання у навчальному процесі.

10.   Про проект Положення щодо індивідуального графіка навчання студентів у комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради  «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

Ухвалили:

Схвалити Положення про індивідуальний графік навчання студентів у комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради  «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» та подати на затвердження керівнику установи. 

11.    Про висунення  кандидатур на стипендію голови Білоцерківської міської ради

Ухвалили:

1. Рекомендувати кандидатури претендентів на стипендію голови Білоцерківської міської ради:

-   Котлинську Вероніку Вікторівну, студентку 201 СП групи;
-   Тимченка Кирила Володимировича, студента 21 ПО(і) групи.

2. Підготувати та подати до Білоцерківської міської ради необхідні документи для призначення стипендій студентам Котлинській В. В., Тимченку К. В.

До 09.09.2016 р.
Відповідальна: Косяк О. В. 

 DSC0032        DSC0043