21.11.0129 листопада 2016 року у рамках декади педагогічної майстерності циклової комісії викладачів іноземних мов було проведено відкрите практичне заняття з методики навчання англійської мови для студентів 33 ПО (а) групи на тему «Методика формування англомовної компетенції учнів в аудіюванні» (викладач Жало О.А.).

Мета заняття – надати уявлення про сучасні підходи до формування компетенції в аудіюванні та сприяти оволодінню методичними вміннями, необхідними для формування в учнів компетенції в аудіюванні англійською мовою; вмотивовувати майбутніх вчителів долати усталені стереотипи щодо ролі вчителя у навчально-виховному процесі як ретранслятора інформації та сприяти їхньому усвідомленню власної ролі як організатора процесу навчання, що зосереджує особливу увагу на учінні та навчальних досягненнях учнів; формувати у студентів уміння організації позитивної міжособистісної взаємодії, уміння критичного і творчого мислення у процесі вирішення професійних завдань, умінь аналізу, вибору та оцінки педагогічних дій у навчально-виховних ситуаціях, особистісних суджень, оцінок стосовно майбутньої професії.

Постановка проблемного завдання і розв’язання його через програвання різних ситуацій, використання комунікативних завдань, які враховують власний досвід, об'єднання в групи для вирішення проблеми, створення умов для включення всіх присутніх в активну діяльність, обмін думками дозволили створити умови для процесу пізнання учасниками, а не передачі готового знання, даючи відчути на власному досвіді студентам як це працює, та підштовхнути в ході роботи студентів самостійно і нестандартно мислити, проявити власний творчий потенціал, зарядити їх натхненням до креативності і прагнення експерименту, а отже, сприяти подальшому професійному становленню.