21.11.01З метою сприяння вивченню англійської мови для розширення доступу студентів до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, та у рамках декади педагогічної майстерності викладачів іноземних мов у КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 30 листопада 2016 року було проведено позанавчальне заняття «Віртуальна екскурсія столицями англомовних країн».

Віртуальна подорож відбувалася у формі рольової гри. Студенти 32 ПО(а) групи у якості експертів, репортерів, журналістів разом з викладачем Счастливою О.Д. мандрували столицями англомовних країн: Великобританії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Віртуальна екскурсія, спрямована на популяризацію вивчення англійської мови та формування потреби в практичному використанні англійської мови в соціокультурній сфері, розширила кругозір студентів, сприяла розвитку вмінь міжкультурного спілкування. За допомогою інтерактивних форм роботи студенти поповнили свій лексичний запас та подолали бар’єр у спілкуванні англійською мовою в невимушених та непередбачуваних ситуаціях.