DSC4164З 23 січня до 27 січня 2017 року проходив І етап курсів підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освіти за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, технікумів», які організовував ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за очно-дистанційною формою навчання на базі КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».

Успішно розпочали навчання 25 викладачів коледжу: Виноградова В. Г., Галашевська В. М., Донченко Ю. В., Журавська Н. М., Карпов Г. П., Корчинська Н. Ю., Кошинська І. М., Леонова O. A., Литвин О. П., Лобко Т. В., Маценко І. В., Медвідь Л. В., Міщенко Т. О., Молокова Н. О., Нечипоренко Л. В., Никоненко М. В., Парфенова Ю. А., Петраш Ж. О., Ружицький В. А., Слуцька Н. О., Сокол С. І., Счастлива О. Д., Тимченко О. В., Хоренко Т. О., Шульга О. Т.

Он-лайн лекції, практичні заняття та тренінги дали можливість кожному слухачу курсів порівняти діяльність викладача і тьютора,  який контролює навчальний процес у дистанційній формі й виконує одночасно функції викладача, консультанта й організатора (менеджера) навчального процесу.

Слухачі ознайомилися з системою управління навчанням на основі платформи Moodlle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), яка призначена для об’єднання педагогів, адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. Викладачі коледжу розпочали роботу над створенням навчальних курсів дисциплін, наповнюючи їх зміст навчально-методичними матеріалами, презентаціями, тестами, допоміжними файлами тощо.

Платформа Moodle дозволяє реалізувати всі основні механізми спілкування: перцептивний (відповідає за сприйняття один одного); інтерактивний (відповідальний за організацію взаємодії); комунікативний (відповідає за обмін інформацією). Її використання для створення засобів навчання має низку переваг, а саме: величезний мотиваційний потенціал; конфіденційність; вищий рівень інтерактивності, порівняно з роботою  в аудиторії; можливість багаторазових повторень досліджуваного матеріалу; доступність; індивідуалізація; можливість самоконтролю.

 DSC4163    DSC4167    DSC4169